Kuntien eläkevakuutuksen sijoitus Rovaniemen moottorikelkkatehtaaseen

Kuntien eläkevakuutus ostaa Rovaniemelle perustettavan moottorikelkkatehtaan keskinäisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan rakennuksen valmistuttua loppuvuodesta 2008. Tilat vuokrataan BRP Finland Oy:lle (Bombardier Recreational Products).

Kuntien eläkevakuutuksesta tulee noin 20 miljoonaa euroa maksavan teollisuuskiinteistön sijoittajaomistaja. Kuntien eläkevakuutus tekee päätöksensä kiinteistösijoituksista tuotto-odotuksen ja turvaavuuden perusteella. Kaikki Kuntien eläkevakuutuksen suoraan omistamat sijoituskiinteistöt ovat Suomessa. Sijoituskohteet on hajautettu laajasti eri alueille.

BRP Finland Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattava moottorikelkkatehdas täyttää Kuntien eläkevakuutuksen kiinteistösijoituksilleen asettamat tuottoa ja turvaavuutta koskevat vaatimukset.

Kohteen pääurakoitsijana toimii työyhteenliittymä Palmberg Rakennus Oy/Oka Oy ja kiinteistökehittäjänä Nova Kiinteistökehitys Oy. Kuntien eläkevakuutus on hankkeessa sijoittajaomistaja eikä ole osallistunut sen enempää kiinteistökehittäjän kuin muidenkaan toimijoiden valintaan. Kuntien eläkevakuutuksella on ollut vuosien ajan vuokravälitysyhteistyötä Nova Groupin kuten useiden muidenkin vuokravälittäjien kanssa.

Kuntien eläkevakuutuksen kaikkien sijoituskiinteistöjen markkina-arvo oli vuoden 2007 lopussa 1 783 milj. euroa ja niiden markkina-arvoinen tuotto vuodelta 2007 oli 10,1 %. Kuntien eläkevakuutus omistaa kotimaassa 121 kiinteistöyhtiötä. Kiinteistösijoitukset muodostavat noin 8 % koko sijoituskannasta, joka oli vuoden 2007 lopussa 24 191 milj. euroa.


Lisätietoja antaa:

kiinteistöjohtaja Erkki Markkola, puh. 020 614 2493 tai 0400 409 394

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit