Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustuotot painuivat miinukselle alkuvuonna

Kuntien eläkevakuutuksen osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008. Osakemarkkinoiden jyrkkä maailmanlaajuinen alamäki näkyi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten tuotossa. Sijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa -7,5 % ja kesäkuun lopun markkina-arvo 22,9 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen toteaa, että Kuntien eläkevakuutuksen sijoitussalkku on rakennettu parasta mahdollista pitkän aikavälin tuottoa silmällä pitäen. Tämä näkyy ennen kaikkea korkeahkona strategisena osakeallokaationa, mikä merkitsee väistämättä huonompaa laskennallista sijoitustulosta sellaisena vuonna, jona osakekurssit laskevat voimakkaasti, kuten kuluvana vuonna on käynyt. Kuntien eläkevakuutuksen rahoitustilanne on hyvä ja kestää myös huonommat sijoitusvuodet. Hyvään rahoitustilanteeseen vaikuttaa muun ohessa se, että viiden edellisen vuoden keskimääräinen pääomapainotettu sijoitustuotto on ollut 9,0 ja reaalituotto 7,7 % vuodessa.

”Suhteessa Kuntien eläkevakuutuksen vertailuindeksiin, joka kuvaa yleistä markkinakehitystä vastaavalla allokaatiolla, tuotto oli hyvä. Tämä johtui muun muassa osakesijoitusten suhteellisesta alipainosta sekä onnistuneista valuuttasuojauksista”, arvioi varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

Maksussa olevia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 317 000. Eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 1,4 miljardia euroa, mikä oli noin 8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Maksutulo kasvoi 6 % ja oli 1,9 miljardia euroa. Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 6,6 miljardia euroa eli runsaat 7 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2007.

Suurimmista omaisuuslajeista osakesijoitukset tuottivat -15,4 % ja korkosijoitukset -0,3 %. Pienemmistä omaisuuslajeista kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 %, pääomasijoitusten 2,3 %, hedgerahastosijoitusten -0,2 % ja hyödykesijoitusten 33,3 %. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 22,9 miljardia euroa (23,6 miljardia euroa 30.6.2007). Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 46 %, korkosijoitusten 40 %, kiinteistöjen 9 % ja pääomasijoitusten 4 %. Hedgerahastosijoituksissa ja hyödykesijoituksissa oli kummassakin noin 0,5 %:n osuus.

Kunta-alan vakuutettuja oli kesäkuun lopussa 493 000. Eläkehakemuksia ratkaistiin alkuvuonna runsaat 27 600, joista uusia hakemuksia oli noin 15 700. Palvelutaso pysyi hyvänä, Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan eläkeasioissa edelleen nopeimmin koko työeläkealalla.


Lisätietoja antavat

toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puhelin 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, puhelin 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 020 614 2211.
varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto (eläkeratkaisutoiminta),
puhelin 020 614 2204

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.