Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätöstiedote: Haasteellinen vuosi toi Kuntien eläkevakuutukselle tyydyttävän tuloksen

Julkaisuvapaa 13.3.2008 klo 15.

Sijoitukset tuottivat kulujen jälkeen 6,0 %. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 24,3 miljardia euroa, kasvua edellisvuodesta 2,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 2,7 miljardia euroa, eläkkeensaajia oli noin 313 000. Maksutuloa kertyi 3,7 miljardia euroa. Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli noin 490 000.

Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Markku Kauppinen pitää vuotta 2007 hyvin tyydyttävänä: ”Sijoituksemme tuottivat vaikeassa markkinaympäristössä kohtuullisesti ja voitimme sijoitustoimintamme vertailuindeksin reilulla marginaalilla. Eläketoiminnan tulokset olivat kautta linjan erinomaisia. Sekä ratkaisutoiminnan käsittelyajat että päätösten oikeusvarmuus ovat entisestään parantuneet.”

Pääomarahastosijoitukset tuottivat parhaiten

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten markkinatuotto vuonna 2007 oli 6,0 % kulujen jälkeen. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen pääomapainotettu tuotto oli 9,0 % ja reaalituottona 7,7 %.

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo nousi vuoden 2006 lopun 22 miljardista eurosta noin 24,3 miljardiin. Etenkin pääomarahastosijoitusten osalta vuosi 2007 oli edellisvuosien tavoin erinomainen, ne tuottivat 38,2 %. Osakesijoitusten tuotto jäi loppuvuoden alenevan kurssikehityksen jälkeen keskimääräistä matalammaksi, tuotto oli 6,3 %. Myös korkosijoitusten tuotto, 2,5 %, jäi nousseiden korkotasojen vuoksi niukahkoksi. Kiinteistösijoitusten tuotto oli hyvä 10,1 %. Sijoitusten euromääräinen tuotto käyvin arvoin oli 1,4 miljardia euroa.

Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli vuodenvaihteessa markkina-arvoin mitattuna 47,9 %, korkosijoitusten 39,8 %, kiinteistöjen 8,0 %, pääomasijoitusten 3,4 %, Hedge-rahastojen 0,7 % ja hyödykesijoitusten 0,2 %. Kotimaassa kaikista sijoituksista on noin viidennes.

Eläkkeelle jäi enemmän henkilöitä kuin koskaan aikaisemmin

Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna edelleen Suomen suurin eläkelaitos.

Kuntien eläkevakuutus maksoi vuonna 2007 eläkkeitä 2,7 miljardia euroa, mikä on 6,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai 313 099 henkilöä.

Vuoden aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle 12 484 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Maksutuloa kertyi 6,0 % edellisvuotta enemmän

Vuoden 2007 lopussa Kuntien eläkevakuutuksella oli 954 jäsenyhteisöä: kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 490 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli 12,6 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 3,7 miljardia euroa, 6,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201
Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä (sijoitustoiminta), puh. 020 614 2202
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211
Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi, puh. 020 614 2688, 0400 604 334

Tilinpäätöstiedotteen ja liitteiden luvut ovat tilintarkastamattomia.

Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 17. Osavuositiedotteen kuluvan vuoden alkupuoliskosta Kuntien eläkevakuutus julkistaa elokuussa 2008.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.