Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätöstiedote: Kuntien eläkevakuutuksella erinomainen vuosi 2006

- Sijoitukset tuottivat kulujen jälkeen 9,8 %.
- Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 22 mrd. euroa, kasvua edellisvuodesta 2,8 mrd. euroa.
- Eläkkeitä maksettiin 2,5 mrd. euroa, eläkkeensaajia oli noin 304 000.
- Maksutulo oli 3,5 mrd. euroa.
- Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli noin 480 000.

Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Markku Kauppinen pitää vuotta 2006 erittäin onnistuneena: ”Eläkeratkaisutoiminnan tehostuminen jatkui, ja eläkehakemusten käsittelyajat olivat työeläkealan parhaat. Sijoitustoiminnassa saavutettiin hyvä tulos sekä absoluuttisesti että suhteessa sijoitusmarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Maksutulo kehittyi odotetusti ja eläkemenot pysyivät hallinnassa.”

Osakkeet ja pääomasijoitukset tuottivat parhaiten

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten markkinatuotto vuonna 2006 oli 9,8 % (14,3 % vuonna 2005). Koko rahastoinnin ajalta (1988–2006) laskettu pitkän aikavälin vuotuinen reaalituotto on 5,2 % ja ylittää siten selvästi tavoitteeksi asetetun 4 prosentin rajan.

Etenkin osakesijoitusten, pääoma- ja kiinteistösijoitusten osalta vuosi 2006 oli hyvä. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, joiden markkina-arvoinen tuotto oli 16,4 %, ja pääomasijoitukset, jotka tuottivat 25,7 %. Kiinteistöjen arvonnousu kasvatti kiinteistösijoitusten tuoton erittäin hyvälle tasolle. Kiinteistösijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli 12,2 %. Sen sijaan korkosijoitusten tuotto jäi 1,1 prosenttiin yleisesti heikon korkomarkkinakehityksen vuoksi. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin nousi 1,9 miljardiin euroon (2,3 miljardia euroa vuonna 2005).

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo nousi vuoden 2005 lopun 19,1 miljardista eurosta 22 miljardiin.

Kaikista sijoituksista viidennes kotimaassa

Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli vuodenvaihteessa käyvillä arvoilla mitattuna 50 %, korkosijoitusten 39 %, kiinteistöjen 7 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten – lähinnä pääomarahastojen – osuus 4 %. Kotimaassa kaikista sijoituksista on noin viidennes.

Eläkemeno kasvoi 6,1 %

Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna edelleen Suomen suurin eläkelaitos.

Kuntien eläkevakuutus maksoi vuonna 2006 eläkkeitä 2,5 miljardia euroa, mikä on 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai 304 151 henkilöä. Vuoden aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle 11 952 henkilöä.

Maksutuloa kertyi 4,8 % edellisvuotta enemmän

Vuoden 2006 lopussa Kuntien eläkevakuutuksella oli 951 jäsenyhteisöä: kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 480 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli 11,8 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 3,5 miljardia euroa, 4,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.


Kuntien eläkevakuutus
viestintäjohtaja, Arja Lerssi-Lahdenvesi, puh. 020 614 2688, 0400 604 334

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201
Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä (sijoitustoiminta), puh. 020 614 2202
Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto (eläkeratkaisutoiminta), puh. 020 614 2204
Talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 020 614 2211


Kuntien eläkevakuutuksen avainlukuja

2006 2005 Muutos %

Uusia eläkehakemuksia, kpl 23 386 23 001 1,7 %
Maksussa olevat eläkkeet, kpl 31.12. 304 151 295 444 2,9 %
Eläkemeno, milj. euroa 2 477 2 336 6,1 %

KuEL-palkkasumma, milj. euroa 11 846 11 390 4,0 %
Maksutulo, milj. euroa 3 457 3 299 4,8 %
Vakuutettujen lukumäärä 31.12. 480 000 475 000 1,1 %

Toimintakulut, milj. euroa 52,0 51,0 2,1 %
Henkilökunta, vakinaiset 31.12. 382 373 2,4 %

Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa 21 951 19 148 14,6 %
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 9,8 % 14,3 %
Sijoitusten vuotuinen reaalituotto
rahastoinnin alusta vuodesta 1988 5,2 % 4,9 %


Hallituksen toimintakertomus ja siihen liittyvät kalvot ovat saatavissa kotisivultamme www.keva.fi tähän uutiseen linkitettyinä. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 18. Osavuositiedotteen kuluvan vuoden alkupuoliskosta Kuntien eläkevakuutus julkistaa elokuussa 2007.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit