Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätöstiedote: Kuntien eläkevakuutuksen tulos oli tappiollinen

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli noin 20 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat kulujen jälkeen -20,6 %. Eläkkeitä maksettiin 2,8 miljardia euroa, eläkkeensaajia oli noin 322 000. Maksutuloa kertyi 3,9 miljardia euroa. Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli noin 495 000.

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen arvioi vuotta 2008 kaksijakoiseksi: sijoitustoiminnassa vuosi oli erittäin vaikea, eläkeratkaisutoiminnassa myönteinen kehitys vahvistui ja tulos oli erinomainen. "Finanssimarkkinoiden kriisi vaikutti erityisesti osakesijoituksiin, jotka painoivat sijoitussalkun kokonaistuoton voimakkaasti tappiolle. Edessä voi olla pitkähkö ennakoitua matalamman kasvun aika, jolloin myös sijoitustoiminnan tuottojen ennakoinnissa on oltava varovainen. Takavuosien kaltaisiin sijoitustuottoihin ei lähivuosina päästä.”

Kauppinen uskoo kuitenkin, että kurssilaskuissa suomalaisten työeläkevakuuttajien kaltaisille vakavaraisille ja velattomille sijoittajille tarjoutuu myöhemmin myös hyviä mahdollisuuksia, kun sijoitustoiminnan ja erityisesti osakesijoittamisen tuotto-odotukset aikanaan paranevat.

”Sijoitustoiminnan tappiollisesta vuodesta huolimatta kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituspohja on vahva. Maksutulo kasvoi viime vuonna noin 6 prosentilla ja pitkän aikavälin rahoitusennusteiden mukaan kuntatyönantajien maksutason vakauttaminen nykytasolleen on edelleen mahdollista”, Kauppinen toteaa.

Vain korko- ja kiinteistösijoitusten tuotot olivat positiiviset

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten markkinatuotto vuonna 2008 oli -20,6 % kulujen jälkeen. Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2008 loppuun oli 2,0 % vuotta kohti.

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo laski vuoden 2007 lopun 24,3 miljardista eurosta noin 20 miljardiin. Omaisuuslajeista vain korkosijoitusten ja kiinteistösijoitusten tuotot olivat positiiviset. Korkosijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli 2,7 % ja kiinteistösijoitusten 0,7 %. Osakesijoituksille vuosi 2008 oli huono. Osakesijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli -41,9 %, pääomasijoitusten -15,5 %, hedge-rahastojen -17,1 % ja hyödykesijoitusten -3,4 %.

”Vuosi 2008 oli sijoitusmarkkinoilla heikoin koko sotien jälkeisenä aikana. Omaisuuserien arvojen kääntyminen laskuun vuonna 2007 käynnisti negatiivisen kierteen, joka on jatkunut huolimatta valtioiden ja keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaista toimenpiteistä. Syksystä 2008 alkaen sijoitusmarkkinoita ovat painaneet myös kaikkialla nopeasti heikentyneet reaalitalouden näkymät. Vahvoja merkkejä markkinoiden kestävän nousun käynnistymisestä ei ole edelleenkään näkyvissä”, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

Korkosijoitusten osuus Kuntien eläkevakuutuksen sijoituksista oli vuoden 2008 lopussa markkina-arvoin mitattuna 48,7 % (39,8 % vuonna 2007), osakesijoitusten 36,6 % (47,9 %), kiinteistöjen 10,6 % (8,0 %), pääomasijoitusten 3,4 % (3,4 %), hedge-rahastojen 0,7 % (0,7 %) ja hyödykesijoitusten 0,0 % (0,2 %). Kotimaassa kaikista sijoituksista oli vähän yli viidennes.


Eläkkeelle jäi enemmän henkilöitä kuin koskaan aiemmin

Kuntien eläkevakuutus maksoi vuonna 2008 eläkkeitä yli 2,8 miljardia euroa, mikä on 7,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai 321 876 henkilöä.

Vuoden aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle 13 229 henkeä, mikä oli 745 enemmän kuin vuonna 2007 ja enemmän kuin koskaan aiemmin.

Maksutuloa kertyi lähes 5,8 % edellisvuotta enemmän

Vuoden 2008 lopussa Kuntien eläkevakuutuksella oli 890 jäsenyhteisöä: kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 495 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli 13,5 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 3,9 miljardia euroa, 5,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.


Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201
Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä (sijoitustoiminta), puh. 020 614 2202 tai 040 5225 806
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 7727 832


Tilinpäätöstiedotteen ja liitteiden luvut ovat tilintarkastamattomia.

Hallituksen toimintakertomus ja siihen liittyvät kalvot ovat saatavissa kotisivultamme www.keva.fi tähän uutiseen linkitettyinä. Painettu vuosikertomus ilmestyy 24.4.2009. Osavuositiedotteen kuluvan vuoden alkupuoliskosta Kuntien eläkevakuutus julkistaa elokuussa 2009.


Kuntien eläkevakuutuksen viestintä
viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi, puh. 020 614 2688 tai 0400 604 334

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit