Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajaksi esitetään Merja Ailusta

Kuntien eläkevakuutuksen hallitus esittää Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajaksi oikeustieteiden kandidaatti Merja Ailusta. Ailus toimii tällä hetkellä JYTY ry:n puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja arvioi, että uudella toimitusjohtajalla on edessään mittavat tehtävät: - Koko suomalaisen työeläkejärjestelmän ja myös Kuntien eläkevakuutuksen haasteena on vaikuttaa niihin tekijöihin, joilla työntekijöiden työurat saataisiin pidentymään ja todellinen eläkkeellesiirtymisikä kohoamaan nykyisestä. Uuden toimitusjohtajan tehtävänä on myös nostaa Kuntien eläkevakuutus aiempaa merkittävämmäksi eläketurvan ja työhyvinvoinnin kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Tähän mennessä Kuntien eläkevakuutus ei valitettavasti ole ollut ammattitaitoaan ja osaamistaan vastaavassa roolissa, Sampsa Kataja sanoo. Sampsa Kataja on vakuuttunut siitä, että uuden toimitusjohtajan aikana Kuntien eläkevakuutuksen osaamista ja tietotaitoa voidaan hyödyntää yhä enemmän koko yhteiskunnan hyväksi. - Merja Ailuksen kokemus ja osaaminen lisäävät Kevan painoarvoa työeläketoimijana ja varteenotettavana kumppanina työeläkealalla. Hänellä on luontevat yhteydet Kuntien eläkevakuutuksen keskeisiin yhteistyötahoihin. Hän myös tuntee hyvin Kevan asiakaskunnan tarpeet, haasteet ja toimintaympäristön. Tämä on erittäin tärkeää kuntien omistamalle eläkelaitokselle ja sen johdolle, Sampsa Kataja toteaa. Koska Kuntien eläkevakuutus on muuttumassa koko julkisen alan eläketoimijaksi, toimitusjohtajalta vaaditaan kykyä johtaa osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä merkittävässä muutoksessa. Hänen on myös huolehdittava siitä, että muuttuvassakin toimintaympäristössä Keva yltää huipputuloksiin. - Merja Ailuksella on vankka kokemus Kevan kaltaisen asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Hänen johtamisosaamisensa vastaa erinomaisesti niitä taitoja, joita Kevan toimitusjohtajalta vaaditaan, Sampsa Kataja arvioi. Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan valinta on valmisteltu yhdessä Kevan hallituksen ja valtuuskunnan edustajien kanssa. Valtuuskunta päättää toimitusjohtajasta 4.12. Lisätietoja antaa: hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit