Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan virkaa hakeneet henkilöt

Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan virkaa on hakenut 20 henkilöä. Hakijoita ovat: Merja Ailus, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n puheenjohtaja, OTK Arto Alanko, kuntien selvitysmies, professori, LKT Kalevi Hemilä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja, MMT Antti Henriksson, Viola Capital Oy:n osakas, ekonomi Pasi Holm, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja, VTT Esa Härmälä, Euroopan lannoiteteollisuusyhdistys EFMA:n toimitusjohtaja, agronomi Petri Kaukonen Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja, VTM Pekka Määttä, Säästöpankkiliiton johtaja, KTM Pentti Pikkarainen, Suomen Pankin osastopäällikkö, Ph.D. Hannu Rossilahti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja, VTM Sabah Samaletdin, Kunta-asunnot Oy:n varatoimitusjohtaja, VTM Jari Sokka, Kuntien eläkevakuutuksen suunnittelujohtaja, FM, SHV Ari Tasa, Bon Life Oy:n toimitusjohtaja, KTM Timo Viherkenttä, Kuntien eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja, OTT Seuraavat henkilöt eivät halua nimeään julkisuuteen: Pertti Hämäläinen, VTM Juha Kettunen, Turun ammattikorkeakoulun rehtori, VTL, KTT, YTL, TkT, PhD Petri Peltonen, Oy Carnegie Ab:n vakuutusmatemaatikko, FM Leena Rantanen, kirkon keskusrahaston johtaja, kirkkoneuvos, KTM, OTK Jukka Ryhänen, IBM Suomen varatoimitusjohtaja, DI Toimitusjohtajan valinta Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunta valitsee toimitusjohtajan 4.12. pidettävässä kokouksessa. Toimitusjohtaja valitaan virkaan hakeneiden joukosta. Toimitusjohtajan viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys Kuntien eläkevakuutuksen toimialaan.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit