Kuntien eläkevakuutuksen tulos oli tyydyttävä

Ennakkotietoja vuoden 2007 tilinpäätöksestä. Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat viime vuonna 6,0 %. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2007 lopussa noin 24,3 miljardia euroa.

Vuosi 2007 oli toimitusjohtaja Markku Kauppisen mukaan etenkin sijoitustoiminnan osalta haastava. ”Sijoitusympäristöä leimasi hermostuneisuus ja siitä johtuva tuottojen vaihtelu, mutta koko vuoden markkinatuotto päätyi varsin tyydyttävään 6,0 prosenttiin (9,8 % vuonna 2006). Kunnilta ja muilta jäsenyhteisöiltä kerättävä maksutulo kasvoi hieman edellisvuotta enemmän, noin kuusi prosenttia, kokonaismaksutulon ollessa 3,7 miljardia euroa.”

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo nousi vuoden 2006 lopun 22 miljardista eurosta noin 24,3 miljardiin. Etenkin pääomarahastosijoitusten osalta vuosi 2007 oli edellisvuosien tavoin erinomainen. Osakesijoitusten tuotto jäi loppuvuoden alenevan kurssikehityksen jälkeen keskimääräistä matalammaksi. Myös korkosijoitusten tuotto jäi nousseiden korkotasojen vuoksi niukahkoksi. Kiinteistösijoitusten tuotto oli hyvä.

Maksutuloa kertyi 3,7 miljardia euroa (3,5 miljardia vuonna 2006). Eläkkeitä maksettiin noin 2,7 miljardia euroa (2,5 miljardia). Vuoden 2007 aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle noin 12 500 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoteen 2006 verrattuna eläkkeelle siirtyneiden kuntatyöntekijöiden määrä kasvoi vajaat viisi prosenttia.

Lisätietoja antavat
toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puhelin 020 614 2201
varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä (sijoitustoiminta), puhelin 020 614 2202

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Varsinaisen tilinpäätöstiedotteensa Kuntien eläkevakuutus julkistaa 13.3.2008.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit