Kuntien eläkevakuutus tuki hylkäävän eläkepäätöksen saaneita: Kolmannes palasi työelämään

Kuntien eläkevakuutus aloitti pari vuotta sitten kokeilun, jossa tarjottiin ohjaus- ja keskusteluapua hylkäävän työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- tai kuntoutustukipäätöksen saaneille. Tarkoituksena oli tukea heidän paluutaan takaisin työelämään. Kokeilu onnistui niin hyvin, että toimintaa laajennetaan nyt koko maahan.

Kolmannes kokeiluun osallistuneista palasi työelämään

Kokeilussa noin sadalle kielteisen eläkepäätöksen saaneelle tarjottiin tilaisuus keskustella elämäntilanteestaan ja sosiaaliturvan vaihtoehdoista sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan kanssa. Tilanneselvittelyssä arvioitiin työssä jatkamisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Kokeilu onnistui hyvin - työelämään palasi kolmannes kokeiluun osallistuneista.

Tilanneselvittelyyn osallistuneet olivat Lapin, Oulun, Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilta ja toimivat perinteisissä kuntatyön tehtävissä kuten lähi-, kodin- ja perhepäivähoitajina. Sukupuoleltaan, iältään ja työhistorialtaan he edustivat kuntatyöntekijöiden yleistä jakaumaa.

Kokeilussa selvisi, että asiakkaat tarvitsevat varhaisempaa puuttumista ja tukea sairausloman pitkittyessä. Lisäksi työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityissektorin lääkärien yhteistyössä huomattiin parannettavaa. Liian usein työkyvyttömyyseläkettä haetaan ennen kuin on riittävästi selvitetty työhön paluun mahdollisuuksia työjärjestelyjen avulla.

Tilanneselvittelytoiminta laajenee koko maahan

Kuntien eläkevakuutus tarjoaa jatkossa tietyt kriteerit täyttäville eläkkeen hylkäyspäätöksen saaneille mahdollisuutta tilanneselvittelyyn koko maassa. Toiminta käynnistyy marraskuussa tilanneselvittelyjä hoitavien henkilöiden koulutuksella.

Tilanneselvittelyn palveluntuottajiksi on valittu tarjouskilpailun pohjalta Anttolanhovi Mikkelistä, Kaprakan kuntoutuspalvelukeskus Liperistä, Kuntoutus Orton Helsingistä, Kuntoutuskeskus Petrea Turusta, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus Rovaniemeltä sekä Verve, jonka toimipisteet ovat Oulussa, Tampereella ja Helsingissä.

- Pyrimme siihen, että tilanneselvittelyiden avulla muodostuisi vähitellen hyviä käytäntöjä. Lähiesimiesten, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon olisi tärkeää havaita entistä paremmin ongelmat työssä selviytymisessä ja reagoida niihin jo ennen kuin eläkettä lähdetään hakemaan, Kuntien eläkevakuutuksen eläkejohtaja Pertti Männistö toteaa.


Työkyvyttömyyseläkkeelle jää kuntasektorilta vuosittain yli 5 000 henkilöä. Kielteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen saa noin viidennes hakijoista.

Lisätietoja:
Eläkejohtaja Pertti Männistö, puh. 020 614 2323, 040 528 8482.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit