Kuntien eläkevarat ovat turvassa

Toisin kuin Turun Sanomat antaa uutisessaan 3.10. ymmärtää kuntien eläkevarat ovat turvassa.

Eduskunta on säätänyt Kuntien eläkevakuutusta koskevassa kunnallisessa eläkelaissa eläkevarojen sijoitusten tuottavuudesta ja turvaavuudesta sekä hajautuksesta ja rahaksi muutettavuudesta seuraavasti:

135 §. Eläkevastuurahasto.
”Eläkevastuurahaston varoja sijoitettaessa on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä hajauttamisesta.”

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitussalkku on laajasti hajautettu. Sijoittamisen lähtökohtana on lain edellyttämä tuottavuus ja turvaavuus sekä rahaksi muutettavuus. Kuntien eläkevakuutus on pitkän tähtäimen sijoittaja ja markkinoiden vaihtelut vaikuttavat myös sijoitusten tuottoon kuten kenellä tahansa sijoittajalla. Tämä on luonnollista pyrittäessä hyvään pitkän tähtäimen tuottoon.

Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on saada rahaston varoille vuotuista reaalituottoa vähintään 4 prosenttia pitkällä aikavälillä. Reaalituotossa on otettu inflaation vaikutus huomioon. Vuoden 2007 loppuun mennessä 20 vuoden reaalituotto oli noin 5 prosenttia ja viiden viimeisen vuoden keskimääräinen markkinatuotto noin 9 prosenttia vuodessa. Sijoitustuotto on siis ollut hyvä.

Kuntatyöntekijöiden eläkemaksu ei ole riippuvainen Kevan sijoitustuottojen onnistumisesta

Kuntien eläkevakuutus ei ole mukana yksityisten työeläkevakuuttajien keskinäisessä ristiintakausjärjestelmässä. Sen sijaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen takaavat kaikki Suomen kunnat yhteisvastuullisesti. Itse asiassa kuntatyöntekijöiden eläkkeet ovat tätä kautta vähintään yhtä hyvässä turvassa kuin muissa vaihtoehdoissa. Kuntatyöntekijöiden eläkemaksu on lailla säädetty yhtä suureksi kuin yksityisten yritysten työntekijöiden. Sen suuruus ei ole siis riippuvainen Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustoiminnan onnistumisesta.

Eläkerahasto on kasvanut 20 vuoden aikana nykyiseen kokoonsa. Kuntien eläkevakuutus katsoo erittäin suurella varmuudella, että kerätyt puskurit turvaavat sen, että kuntien eläketurva voidaan varmistaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 0400 550 246
varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, puh. 040 5225 806

Arja Lerssi-Lahdenvesi
viestintäjohtaja
Kuntien eläkevakuutus
puh. 0400 604 334

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit