Kutsu 60 ja risat tutkimuksen aamuseminaariin

Työuran loppuun, aikaan ennen eläkkeelle siirtymistä, kohdistuu tällä hetkellä runsaasti huomiota. Eläkejärjestelmää ollaan uudistamassa ja työelämän kysymyksistä työuran lopussa on keskusteltu runsaasti esimerkiksi ikäjohtamisen näkökulmasta.

Teeman ajankohtaisuudesta johtuen Kevassa on toteutettu tutkimushanke, joka kohdistuu viimeisiin työvuosiin ennen eläkkeelle siirtymistä julkisella sektorilla.

Vastauksia näihin kysymyksiin haetaan aamuseminaarissamme 3.12.2013. Paikkana on Kevan toimitalo, Unionikatu 43, Helsinki.

Tilaisuudessa julkistetaan aihepiiriin liittyvän kyselytutkimuksen tulokset sekä palataan aiemmin syksyllä julkistetun etnografisen tutkimuksen päälinjoihin.

Kutsumme toimituksenne edustajan aamuseminaariin. Tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 2.12. mennessä viestintäpäällikkö Elina Rantaselle, puh. 040 537 9640 tai elina.rantanen@keva.fi.

Ohjelma

8.30 Aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma

9.10 Lähellä eläkeikää olevien julkisen sektorin työntekijöiden ajatuksia työstä ja eläkkeelle siirtymisestä
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, Keva
tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Pirjo Saari, Keva
tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka, Keva
tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Riku Perhoniemi, Keva
- Työ ja työkyky viimeisinä työvuosina ennen vanhuuseläkettä
- Eläkkeelle siirtyminen puheenaiheena työpaikalla
- Ketkä ovat mukana pohtimassa eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa?
- Mitä eläkeajalta odotetaan?
- Mitä eläkejärjestelmästä ja sen uudistamisesta ajatellaan?

10.40 Kommenttipuheenvuoro
johtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus

10.55 Eläkeikäänsä lähestyvät julkisen sektorin työntekijät etnografisen tutkimuksen valossa
tutkimuskonsultti Samil Aledin, 15/30 Research

11.10 Kommenttipuheenvuoro
henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, HUS

11.25 Yhteenveto ja loppusanat
varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, Keva

11.30 Lounas

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma.

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit