Kutsu tutkimuksen julkistukseen ja aamukahveille 22.10. - Eläkeikää lähestyvät eivät ole kiinnostuneet rääppiäistöistä

Lähellä eläkeikäänsä olevat julkisen sektorin työntekijät haluavat, että viimeisinä työvuosina heidän toimenkuvansa työssä pysyy mahdollisimman pitkälti ennallaan ja työ tuttuna ja turvallisena. Esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvät uudet asiat aiheuttavat ärsytystä. Ihannetapauksessa toimenkuviin saadaan kevennystä ennen eläkkeelle siirtymistä. Eläkkeelle taas ajavat haasteettomat ”rääppiäistyöt” ja työnantajan olematon kiinnostus työntekijän tekemisiin.

Julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva on teettänyt 15/30 Research -tutkimusyrityksellä tutkimuksen, jossa on haastateltu ja havainnoitu kymmentä julkisella sektorilla työskentelevää yli 60-vuotiasta työntekijää heidän työpäivänsä aikana. Haastateltujen ammatit ovat: terveyskeskuslääkäri, sairaanhoitaja, laitosapulainen, lastenhoitaja, opettaja, yliaktuaari, sihteeri, maanmittaaja, poliisi ja pappi.

Tutkittavien matka työhön, työpaikan tapahtumia sekä matka työstä kotiin videoitiin analyysejä varten. Myös työntekijöiden esimiehiä ja perheenjäseniä haastateltiin ja heidän näkemyksiään lähestyvästä eläkeiästä kartoitettiin. Tätä ns. etnografista tutkimusmenetelmää on sovellettu harvoin eläkkeelle siirtymistä käsittelevissä tutkimuksissa.

Keva järjestää tulosten julkistamiseksi toimituksille aamukahvitilaisuuden tiistaina 22.10. klo 9–10 Kevassa, Unioninkatu 43, Helsinki.

Tilaisuudessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia eri ammattien edustajat kohtaavat viimeisinä työvuosina ja miten heitä arvostetaan. Tilaisuudessa saa vastauksen myös kysymyksiin, mitkä tekijät tuovat yli 60-vuotiaille työntekijöille voimavaroja ja mitkä työntävät heitä eläkkeelle, miten vanheneviin työntekijöihin suhtaudutaan työpaikoilla sekä mitä ajatuksia eläkkeelle siirtyminen herättää.

Tutkimustuloksia esittelevät Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma ja 15/30 Researchin tutkimuskonsultti Samil Aledin. Tilaisuudessa paikalla on myös Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viestintäpäällikkö Elina Rantaselle viimeistään maanantaina 21.10. puhelimitse 040 537 9640 tai sähköpostilla elina.rantanen@keva.fi.

Lisätietoja:

Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma puh. 020 614 2450, pauli.forma@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit