Lääkärit eläköityvät vanhimpina kunta-alalta - eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 58,6 vuotta

Vuoden 2007 aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle miltei 12 500 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna eläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi viitisen prosenttia.

Kunta-alan työeläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,6 vuotta, joka on 0,3 vuotta enemmän kuin vuonna 2006. Suurimmista ammattiryhmistä vanhimpina eläkkeelle siirtyivät lääkärit, joiden keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli 60,8 vuotta eli yli kaksi vuotta korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Myös aineenopettajat ja lehtorit, osastonhoitajat, sihteerit, kokit, keittäjät ja kylmäköt sekä perhepäivähoitajat siirtyivät eläkkeelle selvästi keskimääräistä myöhemmin.

Suurimmista ammattiryhmistä keskimääräistä nuorempina eläkkeelle siirtyivät muun muassa perus- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajat, joilla on yhä alempia ammatillisia eläkeikiä. Poistumassa olevien ammatillisten eläkeikien lisäksi muun muassa työn luonne ja kuormittavuus, työntekijöiden ikä sekä sosioekonomiset erot eri ammattiryhmissä vaikuttavat eläkkeellesiirtymisikään.

Eläkeiät nousivat lähes kaikissa eläkelajeissa

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vaihtelee huomattavasti eläkelajeittain. Keski-iältään vanhimpia olivat luonnollisesti vanhuuseläkkeille siirtyneet (62,8 vuotta) ja nuorimpia puolestaan kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (49,8 vuotta). Osa-aikaeläke aloitettiin keskimäärin 59,2 vuoden iässä. Osa-aikaeläkkeen aloittaneita ei lasketa eläkkeelle siirtyneisiin, sillä he jatkavat työelämässä. Vuoteen 2006 verrattuna eläkkeellesiirtymisikä nousi kaikissa muissa eläkelajeissa paitsi työkyvyttömyyseläkkeissä.

Lisätietoja antaa:

tilastosuunnittelija Katinka Lybäck
puhelin 020 614 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa