Oikaisu julkisuudessa olleisiin tietoihin Kevan omistamasta Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 30:sta

Ylen A-studiossa 1.7. ja Ylen uutisissa tänään 2.7. on ollut virheellistä tietoa Kuntien eläkevakuutuksen Rovaniemellä sijaitsevasta Ahjotie 30:n kiinteistöstä. Ohjelmassa esitetyt asiantuntija-arviot ovat perustuneet puutteellisiin tietoihin. Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 30 on Kuntien eläkevakuutuksen kokonaan omistama tuotanto-, toimisto- ja logistiikkakeskus tontteineen. Kiinteistökohteen kokonaishankintahinta oli noin 20,6 miljoonaa euroa. Kuntien eläkevakuutuksessa noudatetaan tilinpäätöskäytäntöä, jossa kaikki sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Käypään arvoon arvostetaan näin ollen myös kiinteistösijoitukset. Ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat yksittäiset kiinteistöt säännöllisin väliajoin. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä käsiteltävänä olevasta kiinteistökohteesta tehtiin noin 1,3 miljoonan euron laskennallinen alaskirjaus, joka perustui kiinteistömarkkinoiden yleiseen hintatason laskuun. Tämänkaltainen kirjaus on osa Kuntien eläkevakuutuksen normaalia tilinpäätösprosessia. Alaskirjauksen jälkeen kiinteistön arvo eläkelaitoksen taseessa on noin 19,3 miljoonaa euroa. Kuntien eläkevakuutuksen ja Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 30:n tilipäätökset ovat KHT-yhteisön (Deloitte & Touche Oy) tarkastamat ja hyväksymät. Kiinteistön vuokrattava neliömäärä on 20.039 m2. Siitä tuotantotilaa on 10.460 m2, varastotilaa 4.035 m2 ja toimistotilaa 5.544 m2. Vuokralainen on BRP Finland Oy, joka on osa isoa kansainvälistä konsernia. Vuokrasopimus on 15 vuoden pituinen ja se sisältää lisäksi viiden vuoden lisäoption. Vuokralainen maksaa kaikki kiinteistön hoitoon liittyvät kustannukset mukaan luettuna kiinteistöveron ja -vakuutuksen. Vuokra on sidottu kuluttajahintaindeksin nousuun. Lisätietoja antaa sijoitusjohtaja Ari Huotari, puhelin 0400 451 099 tai 020 614 2205

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit