Rimlig början på året för Kevas placeringar

Under det första kvartalet var avkastningen av Kevas placeringar 0,0 %. Placeringarnas marknadsvärde var i slutet av mars 28,9 miljarder euro.

- Början på året var mycket händelserik såväl i den reella världen som på kapitalmarknaderna. Jag uppskattar att vi klarade oss rimligen väl vid skötseln av vår synnerligen globala placeringsportfölj, konstaterar verkställande direktör Merja Ailus.

- Förutom de mer sedvanliga svängningarna på marknaden upplevde vi oroligheter i Nordafrika, naturkatastrofen i Japan med alla dess påföljder och så klart fortsatte skuldkrisen på euroområdet, som redan tidigare skapat störningar på marknaderna, fortsätter Ailus.

Placeringsverksamhetens avkastning i januari-mars var med marknadsvärdet mätt 0,0 %. De noterade aktierna och aktiefonderna gav en avkastning på -0,5 % och ränteplaceringarna -0,1 %. Avkastningen av fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonderna) var 0,9 %. Den bästa avkastningen gav tillgångsplaceringarna 7,6 %, kapitalplaceringarna 2,9 % och hedgefonderna 2,0 %.

De noterade aktiernas och aktiefondernas andel av alla placeringstillgångar var 43,6 %, ränteplaceringarnas andel var 42,0 % och fastighetsplaceringarnas 7,7 %. Kapitalplaceringarnas andel var 4,1 %, hedgefondernas 1,7 % och tillgångsplaceringarnas 0,7 % av Kevas alla placeringstillgångar.

- Under de senaste åren har man vant sig vid kraftiga rörelser på kapitalmarknaderna. Också de första månaderna år 2011 har varit oroliga, konstaterar placeringsdirektör Ari Huotari.

- Av de äldsta marknadsproblemen börjar de direkta effekterna av lånen hos de mest problematiska länderna inom euroområdet redan vara historia med tanke på pensionsplacerarna, t.ex. i Kevas portfölj finns det endast en obetydlig mängd sådana lån kvar. Om läget eventuellt förvärras kan de indirekta effekterna visserligen vara mycket skadliga för placeringsmarknaderna i sin helhet, bedömer Huotari.

Ytterligare information

Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201

Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205

Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211

 

Kvartalssiffrorna i detta meddelande är oreviderade.

 

 

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens och kyrkans personal, vi har hand om arbetspensionstjänsterna för ca 1,3 miljoner anställda och pensionstagare inom den offentliga sektorn. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen. Våra placeringstillgångar uppgår till ca 28,9 miljarder euro (31.3.2011). Keva har ca 540 anställda.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit