Sairaana työskentely kunnissa yleistä

Yli puolet kunta-alan työntekijöistä on oman ilmoituksen mukaan työskennellyt sairaana viimeisen vuoden aikana. Sairaana työskenneltiin keskimäärin 12 päivää. Yleisintä sairaana työskentely on terveydenhuollon työntekijöillä sekä nuorten keskuudessa. Myös erilaiset työhön liittyvät epävarmuustekijät ovat lisääntyneet kuntatyöntekijöillä. Tulokset käyvät ilmi Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö 2010 -tutkimuksen tuoreesta julkaisusta ”Kuntatyö murroksessa – miten jaksaa työntekijä?”.

Tulosten mukaan lähes 30 % niistä, jotka eivät olleet vuoden aikana lainkaan sairauslomalla, olivat ilmoituksensa mukaan työskennelleet sairaana. Sairaana työskentely on pahimmillaan vakava terveysriski ja se voi aiheuttaa pidempiä sairauspoissaoloja kuin tarpeellinen sairausloma. Myös valtaosa pitkillä sairauslomilla olleista oli työskennellyt sairaana, osa pitkiäkin aikoja. Näiden tulosten valossa vuoden 2007 alusta voimaantuleva vapaaehtoinen osasairauspäiväraha vaikuttaakin tarpeelliselta uudistukselta, sillä se voi hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa.

Kuntatyön murroksessa työnantajalla tärkeä rooli

Erilaiset työhön liittyvät muutokset ja epävarmuustekijät ovat lisääntyneet kuntatyöntekijöillä. Joka kolmas kuntatyöntekijä ilmoittaa työmenetelmien tai organisaation muuttuneen sekä tulosseurannan kiristyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Työntekijät kokevat aiempaa enemmän uhkaa siitä, että heidät siirrettäisiin vastentahtoisesti toisiin tehtäviin, irtisanottaisiin tai lomautettaisiin. Nämä kehityssuunnat yhdistettynä kuntatyöntekijöiden ikääntymiseen ovat erittäin haasteellisia, koska samaan aikaan esimiesten keinot tukea työkykyongelmaisten alaistensa työskentelyä ovat vähentyneet.

Tulosten mukaan työnantajan toiminta osoittautuu erittäin tärkeäksi työelämän murroksessa. Ne työntekijät, joiden mielestä työnantaja tukee heidän työssä jaksamistaan, kokevat vähemmän työhön liittyviä epävarmuustekijöitä. Nämä työntekijät suhtautuvat myös myönteisemmin työssä jatkamiseen. Työelämän kehittämistoimilla voidaan tukea kuntatyöntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä tulevaisuuden muuttuvissa oloissa.

Kuntatyö 2010 -tutkimus on laaja pitkittäistutkimus, jossa seurataan työhyvinvoinnin kehittymistä kunnissa ja kuntatyöntekijöiden keskuudessa. Kyselyn kohteena ovat kaikkien kuntien henkilöstöasioista vastaavat sekä reilun 5 000 henkilön satunnaisotos kunta-alan työntekijöitä.


Tuloksista enemmän:

Saari P, Väänänen J & Harkonmäki K (toim.) 2006. Kuntatyö murroksessa – miten jaksaa työntekijä? Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Julkaisu on ladattavissa Kuntatyö 2010 -tutkimuksen internet sivuilta: http://www.keva.fi/kuntatyo2010 kohdasta julkaisut.

Lisätietoja:
Vs. tutkimuspäällikkö Janne Väänänen, puh. 010 3142 765
Tutkija Pirjo Saari, puh. 010 3142 229
Tutkija Karoliina Harkonmäki, puh. 010 3142 498
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit