Sijoittamisen etiikka pohditutti Keva-päivässä

Kuntien eläkevakuutuksen 7.5. sidosryhmillensä järjestämän asiantuntijaseminaarin, Keva-päivän, aiheena oli ”Mikä ratkaisee eläkevarojen sijoittamisen - raha vai etiikka?”. Tilaisuus oli suunnattu kunta- ja työeläkealan vaikuttajille. Keva-päivä järjestettiin nyt kolmatta kertaa.

Ministeri, taloustieteen tohtori Antti Tanskanen puhui aiheesta ”Yrityksen ja sijoittajan etiikka”.

- Eläkelaitokset ovat usein suurimpia omistajia ja silloin niiden on kannettava omistajan vastuuta. Ne voivat ja niiden pitää puuttua myös pörssiyritysten toimintaan, jos siihen on aihetta. Hyväntekeväisyys ei voi kuitenkaan kuulua eläkerahojen sijoittajien ohjelmaan.

Kuntien eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä puhui aiheesta ”Keva yhteiskuntavastuu kantajana ja eettisenä sijoittajana”.

- Kevan sijoitustoiminnan yhteiskuntavastuun ydin on huolehtiminen sijoitusten päätavoitteesta: eläkkeiden rahoituksen turvaamisesta mahdollisimman pienin kustannuksin kuntasektorille. Kummassakin tämän tavoitteen elementissä – eläkerahoituksen turvaamisessa ja kuntien eläkekustannusten hallitsemisessa – on kyse mitä suurimmassa määrin yhteiskuntavastuuseen kuuluvista asioista.

Filosofian tohtori, filosofian dosentti ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen johtaja Thomas Wallgren puhui aiheesta ”Kun etiikka ei riitä.” Hänen teesinsä koskien sijoitustoiminnan säätelyä oli seuraava: Vapaaehtoinen säätely on tervetullutta, mutta siihen kohdistuu usein aivan liiallisia toiveita. Oikeudellisen säätelyn välineet ovat ratkaisevassa asemassa.

Seminaaritallenne sekä Antti Tanskasen ja Timo Viherkentän puheiden tiivistelmät ovat saatavissa internet-sivuiltamme osoitteessa www.keva.fi. Myös muu esitysmateriaali on luettavissa sivuiltamme.

Lisätiedot viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi, puh. 020 614 2688 tai 0400 604 334.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit