Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välillä suuria eroja työkyvyttömyyskustannuksissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välillä on merkittäviä eroja työkyvyttömyyskustannuksissa. Korkeimpien kustannusten organisaatioissa työkyvyttömyyden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat noin 15 % maksetuista palkoista. Pienimpien kustannusten organisaatioissa tämä osuus on noin 10 % palkkasummasta.

Eniten kustannuksia muodostuu sairauspoissaoloista ja erityisesti pitkistä sairauspoissaoloista. Pieni joukko työntekijöitä, joilla on pitkiä sairauspoissaoloja, muodostaa merkittävän osan organisaatioiden sairauspoissaolojen kokonaiskustannuksista.

Tulokset ilmenevät Kevan Kaari-laskuripalvelusta, jossa on tämän syksyn aikana arvioitu työkyvyttömyyskustannuksia ja työkykyjohtamista yhdeksässä sairaanhoitopiirissä tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä.

Työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat tarkastelluissa organisaatioissa vähemmän kustannuksia kuin vastaavankokoisissa kaupungeissa.

Hyvät työkykymallit alentavat työkyvyttömyyskustannuksia

Työkykyjohtamisen toimintamallien tarkastelu osoitti, että ne organisaatiot, joissa työkykymallit ovat kunnossa, myös työkyvyttömyyskustannukset ovat alemmat.

Epävarmuus tulevista muutoksista, jotka koskevat kuntarakennetta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, heijastuvat työkykyasioiden huomioimiseen ja johtamiseen.

- Työkykyasioihin ei välttämättä satsata epävarmoissa olosuhteissa, vaikka pitäisi toimia täysin toisin, sanoo Kevan ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm.

Usealla arvioidulla organisaatiolla on epäyhtenäisiä käytäntöjä hallita pitkittyviä työkyvyttömyysjaksoja. Työeläkejärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia työurien pidentämiseen, kuten ammatillista kuntoutusta ja osatyökyvyttömyyseläkettä, ei tunneta tai käytetä vielä riittävästi.

Käytössä olevat työkykyjohtamiseen liittyvät raportointijärjestelmät eivät myöskään tue riittävästi päätöksentekoa.

- Esimerkiksi työterveysyhteistyön vaikuttavuutta ei tällä hetkellä pystytä arvioimaan kovinkaan syvällisesti, sanoo Lisbeth Forsman-Grönholm.

Työkyvyttömyys aiheuttaa yli 2 miljardin kustannukset kunta-alalla

Keva on selvittänyt työkyvyttömyyskustannuksia nyt 33:ssa kunta-alan organisaatiossa. Laskelmien mukaan työkyvyttömyys aiheuttaa kunta-alalla yhteensä 2,2 miljardin kustannukset vuositasolla.

- Kunta-alan tehokkaimmasta kulurakenteesta voidaan päätellä, että työkyvyttömyysmenoissa olisi ainakin 410 miljoonan euron säästöpotentiaali, sanoo tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Risto Kaartinen.

Kevan Kaari-laskuripalvelussa työkyvyttömyyden kustannuksia lasketaan Kevan ja organisaation tuottamista lähtötiedoista. Lisäksi analysoidaan organisaation työkykyjohtamiseen käytettävien mallien ja toimintatapojen toimivuutta. Näiden perusteella tehdään analyysi, jonka perusteella organisaatio voi kehittää toimintaansa.

Lisätietoja:

ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm, puh. 020 614 2301

tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Risto Kaartinen, puh. 020 614 2218

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit