Tiedote Markku Kauppiselta

Kuntien eläkevakuutuksen jouduttua mielestäni väärin perustein kovan julkisen hyökkäyksen kohteeksi, laitoksen normaalitoiminta ja työrauha ovat vakavasti häiriintyneet. Julkisuudessa on esitetty perättömiä väitteitä ja suoranaisia valheita Rovaniemellä sijaitsevaan moottorikelkkatehtaaseen tehdystä Kuntien eläkevakuutuksen kiinteistösijoituspäätöksestä. Kuten sunnuntaina antamassani vastineessa totesin, päätös on valmisteltu Kevan normaalissa kiinteistösijoitusprosessissa asianmukaisesti hankkeen alusta päätöksentekoon asti. Myös sen jälkeen kaikki, toimet joulukuun lopulla vuonna 2008 Kuntien eläkevakuutuksen ja OKA Oy:n väliseen kauppaan saakka ovat edenneet asianmukaisesti. Henkilökohtaisesti en ole osallistunut yhteenkään neuvotteluun kaupasta enkä sen yksityiskohdista kiinteistökehittäjän, rakentajan tai vuokralaisen kanssa. Sijoituspäätöstä tehtäessä Keva on arvioinut sitä, voidaanko tästä investoinnista saada vuokrauksella Bombardierille/BRB Finland Oy:lle Kevan sijoitusvaatimukset täyttävä riittävä pitkän aikavälin tuotto. Tuottoa Keva tavoittelee kaikilla sijoituksillaan, joilla kartutetaan kuntien eläkevastuurahastoa. Rahaston kartuttaminen aloitettiin vuonna 1988 käytännöstä tyhjästä. Sijoitusvarallisuuden laskennallinen arvo on nyt noin 22 miljardia euroa. Rahaston kartuttaminen perustuu eläkevakuutusmaksuista kertyvästä maksutuloista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Laitoksen häiriöttömän toiminnan turvaamisen, luottamuksen ja uskottavuuden varmistamiseksi on tärkeätä, että Kuntien eläkevakuutusta valvovat viranomaiset huomenna kertovat tarkastuksensa tulokset. Sisäisiin selvityksiimme perustuen odotan tarkastuksen tuloksia rauhallisena. Olen mielestäni tehnyt Kuntien eläkevakuutuksessa toistaiseksi oman työurani parhaan osan. Olen viihtynyt työssäni saadessani tehdä sitä erinomaisen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Koska toimintaani kohtaan Rovaniemen hankkeessa on kuitenkin langetettu epäilyksen varjo katson, että minun on erottava tehtävistäni Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajana. Ratkaisu on henkilökohtainen. Olen osoittanut eroilmoitukseni Kuntien eläkevakuutukselle tällä päivämäärällä. Helsingissä 6. päivänä heinäkuuta 2009 Markku Kauppinen toimitusjohtaja

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit