Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt merkittävimmät työkyvyttömyyden syyt kunta-alalla

Viime vuonna kunta-alalta siirtyi työkyvyttömyyseläkkeille 5 098 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 361 henkilöä eli vajaat 8 prosenttia.

Kaikkiaan vuoden 2005 aikana eläkkeelle siirtyi 11 802 kunta-alan työntekijää, mistä työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden määrä oli 43 prosenttia. Vuonna 2005 alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden suurimpana syynä kunta-alalla olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden vuoksi eläkkeelle siirtyi 2 139 henkilöä eli 42 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen saajista. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien määrä työkyvyttömyyseläkkeille siirtymisen syynä on ollut nousussa viime vuosina ja vuonna 2005 kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 18 prosenttia. Toiseksi eniten työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Mielenterveyshäiriöiden osuus oli 26 prosenttia kaikista alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä pysyi miltei ennallaan. Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden henkilöiden määrän kasvu on ollut viime vuosina suurelta osin seurausta vakuutettujen ikärakenteen muutoksesta, varsinkin suurten ikäluokkien vanhenemisesta ja vanhenemiseen liittyvistä sairauksista. Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden keski-ikä vuonna 2005 oli 53,8 vuotta, kun kaikkien kunnalliselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,4 vuotta. Vuoden 2005 lopussa oli kaikkiaan voimassa 32 398 työkyvyttömyyseläkettä, mikä oli 18 prosenttia kaikista tuolloin voimassa olleista kunta-alan eläkkeistä. Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun eläkkeensaaja täyttää 63 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeisiin kuuluvat varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osakuntoutustuki sekä poistumassa oleva yksilöllinen varhaiseläke. Työkyvyttömyyseläkkeistä kuntoutustuki on määräaikainen ja sitä myönnetään silloin, kun työkyvyn voidaan olettaa palautuvan kuntoutuksella. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta KuEL:n tilastollisesta vuosikirjasta Kunta-alan eläkkeet 2005. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Katinka Lybäck puhelin 010 314 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit