Työnantaja-asiakkaat tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen Kevan kanssa

Yli puolet Kevan asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneista kuntien edustajista antaa Kevalle sen toiminnasta kiitettävän arvosanan. Toukokuussa toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa 91 prosenttia vastaajista antoi Kevalle vähintään arvosanan hyvä.  Vastaava luku vuosi sitten oli 95 ja kolme vuotta sitten 88 prosenttia. Vuoden 2012 vastanneiden keskiarvo oli kouluarvosanalla 4-10 arvioituna 8,49. Vastaava keskiarvo vuonna 2011 oli 8,50 ja vuonna 2009 se oli 8,30.

Tyytyväisimpiä olivat eläkeasiamiehet sekä talous- ja rahoitusjohto. Kevan jäsenyhteisöistä kuntayhtymien ja kaupunkien vastaajat olivat hieman kuntien ja osakeyhtiöiden vastaajia tyytyväisempiä. Ylimmän ja henkilöstöjohdon tyytyväisyys laski hieman edellisvuodesta.

Työnantajat kokevat yhteistyön Kevan kanssa sujuvan hyvin. Reilu viidennes vastaajista arvioi yhteistyön onnistuvan erinomaisesti ja 67 prosenttia hyvin.

Lähes kaksi kolmannesta (62 %) vastaajista kokee Kevan toiminnan parantuneen parin viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 65 % oli sitä mieltä, että Keva on eläketurvaa toteuttaessaan vastannut muutoksessa olevien kuntien palvelutarpeeseen hyvin.

Kyselystä tukea toiminnan kehittämiseen

Kyselyn tulokset antavat hyvää osviittaa Kevan toiminnan kehittämiseen. Noin puolet vastanneista toivoi Kevan painottavan toiminnassaan työkyvyttömyyskustannusten arviointia ja niihin vaikuttamista. Tämä kiinnostaa erityisesti talous- ja rahoitusjohtoa, kuten myös erilaisten palvelujen järjestämistapojen vaikutus eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemaksuihin.

Ylin johto kaipaa kyselyn perusteella tietoa mahdollisuuksista edistää työhyvinvointia sekä sen lisäksi tietoa työssä jatkamisen tukemisesta esimiehille.

Sähköinen asiointi yhä toivotumpaa
 
Osa vastaajista kaipaa nykyistä tiiviimpää yhteydenpitoa. Ylin johto sekä talous- ja rahoitusjohto toivovat saavansa tietoa Kevan verkkosivuilta ja sähköisestä uutiskirjeestä. Myös erilaiset seminaarit ja koulutustilaisuudet näyttivät kiinnostavan vastaajia, erityisesti henkilöstöjohtoa ja eläkeasiamiehiä.

Internet-kyselyyn vastasi toukokuussa yhteensä noin 340 Kevan jäsenyhteisöjen ylimmän, henkilöstö- sekä talous- ja rahoitusjohdon edustajaa sekä eläkeasiamiestä. Vastausprosentti oli 36.

Kevan jäsenyhteisöinä ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä kuntaomisteisia osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Päivi Antila-Asplund
puh. 0206 14 2762, 0400 546 621

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 31,5 miljardia euroa (31.3.2012). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit