Työsuhdeauton kilpailutus

Julkisuudessa ollut työsuhdeauton kilpailutus on Kevassa hoidettu vakiintuneen käytännön mukaisesti. Niin kyseisessä kuin muissakin autohankinnoissa Keva on pitänyt hankinnan arvona maksettua välirahaa. Hankinta on tällöin  jäänyt alle 30 000 euron, joka on hankintalain määrittämä kansallisen hankinnan kynnysarvo. Tulkinta on ollut käytössä Kevassa jo pitkään hankittujen autojen osalta.

Autohankinta on kilpailutettu Kevan sisäisen ohjeistuksen mukaisesti pyytämällä tarjoukset kolmelta toimittajalta, ja näistä on valittu se, jonka väliraha on ollut edullisin.

Kun menettelyn lainmukaisuus on julkisuudessa asetettu kyseenalaiseksi, Keva selvittää, onko autojen hankintamenettelyä syytä muuttaa tältä osin.

Kevassa on työsuhdeauto käytössä 15 henkilöllä. Kyseisten henkilöiden nettopalkasta pidätetään autoedun verotusarvo. Autoetu ei tule palkan päälle vaan pidätetään henkilön palkasta, jos henkilö ottaa autoedun käyttöönsä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Tapani Salmi, p. 020 614 2469

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit