Uudessa Keva-lehdessä teemana kulttuuri ja sivistys

Juuri ilmestyneessä Kuntien eläkevakuutuksen Keva-lehdessä 4/2007 todetaan, että kuntatyö on mainettaan paremmassa kunnossa. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma kirjoittaa pääkirjoituksessa, että Kevan tutkimusten mukaan työhyvinvointi kunnissa on parantunut. Työn henkisestä ja fyysisestä raskaudesta huolimatta työtyytyväisyys on kunnissa keskimäärin varsin korkealla tasolla.

Joka kuudes on lykännyt vanhuuseläkkeelle siirtymistään

Kuntien eläkevakuutuksen tilastot kertovat, että varsinaisessa eläkeiässään eläkkeelle siirtyneiden osuus on kunta-alalla vähentynyt. Vuonna 2006 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä kuntatyöntekijöistä joka kuudes lykkäsi eläkkeelle siirtymistään. Työssä jatkettiin keskimäärin 6 kuukautta omaa eläkeikää pidempään. Työssä jatkajien määrä on kasvussa, alustavien arvioiden mukaan myöhentäjien lukumäärä nousee tänä vuonna 1 300 henkilöön.

Soittajilla omat työkykyongelmat

Helsingin kaupunginorkesterissa soittaminen on raskasta ja vaativaa työtä. Omasta kunnosta on pidettävä huolta, että jaksaa. Yleisölle esiintyminen on kuitenkin työn suola, joka tuo työhön iloa.

Projektirumba kuormittaa opettajan jaksamista

Kiire pistää opettajat pinnistelemään ja stressaakin välillä, mutta haastava työ myös palkitsee päivittäin.

Tarkkana tulorajojen kanssa

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien tulee olla nyt tarkkana työansioidensa kanssa. Kunta-alalle sovitut palkankorotukset voivat ensi vuonna yllättäen nostaa tulot yli sovittujen tulorajojen.

Mikä vie työkyvyttömyyseläkkeelle?

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä lisäävät alentunut psyykkinen toimintakyky ja vaikeudet sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää, lapsuudenkodin emotionaaliset ja taloudelliset vaikeudet sekä tyytymättömyys elämän eri osa-alueisiin. Yksilöllinen ja ajoissa tapahtuva puuttuminen riskitekijöihin voisi ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Tiedot perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tutkija Karoliina Harkonmäen väitöskirjaan.

Kevan työpaja kuntajohtajille

Kunta-alan muutokset näkyvät suoraan kuntajohtajien työssä. Haasteet ovat mielenkiintoisia, mutta ne myös kuluttavat jaksamista. Kuntajohtajien työhyvinvoinnin edistämiseen etsitään keinoja Kevan järjestämissä työpajoissa.

Lue uusi Keva-lehti sivuiltamme www.keva.fi.

Lisätietoja:
Arja Lerssi-Lahdenvesi
Viestintäjohtaja
puh. 020 614 2688

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa