Valtion eläkeasiat henkilöasiakkaiden osalta Kevaan

Valtion eläkeasiat siirretään henkilöasiakkaiden osalta Valtiokonttorista Kevaan 1.1.2011 alkaen.

Muutos vaikuttaa valtiolla työskenteleviin tai valtiolta eläkettä saaviin henkilöihin siten, että he asioivat eläkeasioissa vuoden alusta alkaen Kevassa ja kaikki tähän asiointiin liittyvät yhteystiedot muuttuvat. Valtiolta eläkettä saavien eläkkeiden maksupäivät säilyvät entisellään.

Kunta-alan asiakkaisiin muutos ei vaikuta muuten kuin että Kuntien eläkevakuutuksen nimi muuttuu Kevaksi. Muutoksella ei ole vaikutusta kunta-alan asiakkaiden yhteystietoihin tai eläkkeiden maksupäiviin.

Valtiokonttorissa eläkeasioiden parissa työskentelevät noin 140 työntekijää siirtyvät vuoden 2011 alusta Kevan palvelukseen, minkä jälkeen Kevassa on yhteensä noin 540 työntekijää.

Muutoksen vuoksi eläkehakemusten käsittelyajat saattavat pidentyä muutamalla päivällä vuodenvaihteessa. Eläkkeet maksetaan eläkkeensaajille muutoksesta huolimatta ajallaan.

Keva vastaa henkilöasiakkaiden palveluista

Keva käsittelee jatkossa valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden eläkehakemukset, tekee eläkepäätökset, huolehtii työeläkekuntoutuksesta, hoitaa asiakasneuvonnan ja otepalvelun sekä maksaa eläkkeet ja kuntoutusetuudet.

Keva vastaa vuoden 2011 alusta lähes koko julkisen sektorin eli yhteensä noin 1,3 miljoonan työntekijän ja eläkkeensaajan eläkeasioista. Valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvissa palvelussuhteissa on noin 180 000 henkilöä ja valtiolta saa eläkettä noin 280 000 henkilöä. Kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluu noin 496 000 henkilöä ja eläkettä maksetaan noin 334 000 eläkkeensaajalle.

Eläkkeiden rahoitukseen ei muutosta

Tehtävien siirto ei koske eläkkeiden rahoitusta eikä eläkevarojen sijoittamista. Keva vastaa edelleen kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittamisesta ja kunnallisten eläkevarojen sijoittamisesta.

Valtion eläkkeet rahoitetaan valtion budjetista ja Valtion Eläkerahasto (VER) huolehtii valtion eläkevarojen sijoittamisesta. Valtiokonttorin vastuulla säilyvät valtion eläkevastuun ja eläkemaksujen laskenta, eläkkeiden rahoitukseen liittyvät vakuutusmatemaattiset tehtävät, palvelussuhteiden rekisteröinti, eläkemaksujen perintä sekä valtiotyönantajille tarjottavat Kaiku-työnantajapalvelut.

Tavoitteena kustannussäästöt ja parempi asiakaspalvelu

Muutoksen tavoitteena on saada aikaan molemmille eläkejärjestelmille merkittäviä kustannussäästöjä tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa sekä tukipalveluissa, sillä valtion ja kuntien eläkejärjestelmät ovat varsin samankaltaisia. Tehtävien siirrolla pyritään myös nopeuttamaan ja parantamaan valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden asiakaspalvelua hyödyntämällä Kevan prosesseja, sähköisiä palveluja ja uusia tietojärjestelmiä.

Kuntien eläkevakuutuksesta Keva

Kuntien eläkevakuutuksen uusi nimi on vuoden 2011 alusta Keva. Kevan logo muuttuu samalla.

Yhteystiedot asiakkaille

Vuoden 2011 alusta alkaen valtion ja kunta-alan eläkeasioista löytyy lisätietoja osoitteesta www.keva.fi.

Valtion eläkeasioita hoidetaan vuoden 2011 alusta alkaen seuraavissa numeroissa:

- valtion eläkeneuvonta ja eläkkeiden ennakkolaskenta, puh. 020 614 2856

- valtion rekisteriotteet, puh. 020 614 2853

- valtion eläkkeiden maksaminen, puh. 020 614 2855

Kunta-alan eläkeasioissa voi ottaa yhteyttä seuraaviin numeroihin

- kunta-alan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837

- kunta-alan eläkkeiden ennakkolaskenta ja rekisteriotteet, puh. 020 614 2573

- kunta-alan eläkkeiden maksaminen, puh. 020 614 2631

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 ja

johtaja Pertti Männistö, puh. 020 614 2323

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit