Vastine Helsingin Sanomien 18.6.2009 artikkeliin

Tiedoksi Helsingin Sanomille tänään lähettämämme vastine. Helsingin Sanomien 18.6.2009 artikkelista ja siihen liittyvästä kaaviokuvasta saa käsityksen, että Kuntien eläkevakuutus olisi maksanut Nova Groupille 20 miljoonaa euroa Rovaniemellä sijaitsevan BRP Finland Oy:n moottorikelkkatehdashankkeen yhteydessä. BRP Finland Oy on kanadalaisen Bombardier Recreational Products Inc:n suomalainen tytäryhtiö. Kuntien eläkevakuutus teki aikoinaan sijoituspäätöksen Rovaniemen hankkeeseen puhtaasti sijoituksellisin perustein. Päätös valmisteltiin normaalilla tavalla sijoitusosaston kiinteistöyksikössä. Kuntien eläkevakuutus osti kiinteistön Oka Oy:ltä, joka oli kiinteistökaupan kohteen rakentaja ja väliaikainen rahoittaja. Oka Oy:n omistavat Palmberg Oy ja Lemminkäinen Oyj. BRP Finland Oy:n käyttämä kiinteistökehittäjä hankkeessa oli ensin Nova Kiinteistökehitys Oy, jolta kiinteistöosakekanta siirtyi sittemmin kiinteistön rakennuttaneelle Oka Oy:lle. Hankkeeseen ei ole liittynyt mitään rahaliikennettä Kuntien eläkevakuutuksen ja Nova Groupin välillä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit