Viranomaisselvitys osoitti Kevan ja Nova-Groupin liikesuhteiden olleen asianmukaiset

Valtiovarainministeriö julkisti tänään selvityksen Kuntien eläkevakuutuksen ja Nova-konsernin välisistä liikesuhteista. Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja näkee erittäin helpottavana, että Kuntien eläkevakuutuksen ja Nova-Groupin liikesuhteiden on nyt myös valvojien puolelta todettu olleen lainmukaiset eikä niihin ole todettu sisältyneen mitään normaalista poikkeavaa. - Kevan viranomaisvalvojat ovat nyt vahvistaneet, että päätös Kuntien eläkevakuutuksen moottorikelkkatehdashankkeesta on tehty pelkästään sijoituksellisin perustein. Hanke on myös valmisteltu aivan vastaavalla tavalla kuin Kevan muutkin sijoitukset. Olemme nyt saaneet myös ulkopuolisen arvion siitä, että sijoitukseen liittyvässä valmisteluprosessissa ja päätöksenteossa on noudatettu tiukasti Kuntien eläkevakuutusta koskevaa lakia, hallituksen päättämiä sijoitusvaltuuksia sekä muita sisäisesti hyväksyttyjä menettelytapoja, Sampsa Kataja toteaa. Kataja pitää hyvin valitettavana sitä, että Kuntien eläkevakuutuksen luotettavuus eläketoimijana on kesän aikana asetettu julkisessa keskustelussa kyseenalaiseksi: - Kuntien eläkevakuutus vastaa 495 000 vakuutetun ja yli 321 000 eläkkeensaajan eläketurvasta. Tätä tehtävää Keva on hoitanut erittäin hyvin. Kunnallinen eläkejärjestelmä puolestaan on osoittanut toimivuutensa myös finanssikriisin aikana. Toivon, että Kuntien eläkevakuutuksen henkilökunta saisi nyt työrauhan ja voisi keskittyä tehtäviensä hoitamiseen. Sampsa Katajan mielestä viranomaisselvitys ei ole tuonut esiin sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät kiireellisiä toimenpiteitä hallitukselta: - Hallitus kokoontuu normaalin aikataulun mukaan 20. elokuuta, jolloin myös käsitellään valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan selvitys. Esillä ovat tällöin myös uuden toimitusjohtajan valintaan liittyvät asiat. Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan valitsee valtuuskunta. Valtuuskunta päättää toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistämisestä ja hallitus valmistelee valtuuskunnalle esityksen toimitusjohtajan valintaa varten. Valtuuskunta kutsutaan koolle elo-syyskuun vaihteessa. Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto siihen saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puhelin 050 512 2571 Hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Hellstén, puhelin 0400 603 144

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit