Yli 80 % kuntatyöntekijöistä suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen

Yli 80 % kuntatyöntekijöistä suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen, selviää Kevan tekemästä Kunta-alan työsyke -tutkimuksesta. Tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa, ja sinä aikana oman työpaikan suosittelu on lisääntynyt 8 prosenttiyksikköä. Sivistysalan työntekijöistä peräti 86 % suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen. Vähiten suosittelijoita löytyy teknisen alan työntekijöistä, mutta heistäkin 78 % suosittelisi työpaikkaansa.

Kokonaisuutena tarkastellen kunta-alan työhyvinvointi on pysynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna.

Kuntatyöntekijät arvioivat, että työn jatkuvuus, oma osaaminen, henkinen ja fyysinen työkyky sekä työyhteisön ilmapiiri ovat omalla työpaikalla hyvässä kunnossa, ja että ne ovat kaikkein tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita.

Sen sijaan työntekijöiden mielestä tärkeitä, mutta huonommin kuntatyössä toteutuvia osa-alueita ovat työntekijöiden riittävyys suhteessa työmäärään, riittävä aika työtehtäviin, tiedonkulku työpaikalla ja työnantajan panostus työhyvinvointiin.

- Näihin tekijöihin tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota kuntatyöpaikoilla, arvioi tutkija Risto Kaartinen Kevasta.

Tiedot perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen Kunta-alan työsyke -tutkimukseen. Sitä varten haastateltiin keväällä 2010 noin 1 000 kuntatyöntekijää. Tutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 2008 ja 2009.

Työhyvinvoinnissa on eroja toimialojen välillä

Esimiestyö saa heikoimmat arvosanat terveysalalla, jossa vain 48 % työntekijöistä kokee esimiestyön hyväksi. Lähiesimiehen johtamiseen ollaan tyytyväisimpiä teknisellä ja sosiaalialalla, joissa yli 62 % pitää esimiehensä johtamista hyvänä.

Kiirettä koetaan eniten terveysalalla ja vähiten sivistysalalla. Kiire näyttäisi helpottaneen hieman edellisestä vuodesta teknisellä sekä terveys- ja sosiaalialalla. Sen sijaan sivistysalalla kiireen koetaan lisääntyneen.

Henkilökunnan riittävyyden osalta sivistysala eroaa myönteisellä tavalla muista toimialoista. Sivistysalalla 60 % pitää henkilöstön määrää riittävänä työmäärään nähden.

- Huolestuttavin tilanne on sosiaalialalla ja etenkin terveysalalla, joissa enemmistön mielestä henkilöstön määrässä on vajetta, toteaa tutkija Toni Pekka.

Vaikutusmahdollisuudet työhön ovat parhaimmat sivistysalalla, jossa 70 % pitää vaikutusmahdollisuuksia hyvinä. Yleisellä alalla eli hallinnollisissa työtehtävissä sekä terveysalalla vaikutusmahdollisuudet ovat heikoimmat.

Yleisellä alalla osaamistaan työn vaativuuteen nähden sopimattomana pitää 13 % vastaajista, kun teknisellä ja sosiaali- ja sivistysalalla näin kokee vain alle 5 % vastaajista.

 

Lisätietoja antavat:

tutkija Risto Kaartinen, puh. 040 827 7155

tutkija Toni Pekka, puh. 040 589 8363

 

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kuntien eläkevakuutus palvelee noin 496 000 vakuutettua ja 334 000 eläkkeensaajaa. Sijoitusomaisuutemme oli kesäkuun 2010 lopussa noin 26,5 miljardia euroa. Eläkkeitä maksamme noin 3,1 miljardia euroa vuodessa.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa