APUVÄLINEEN TARVITSIJAT ERIARVOISESSA ASEMASSA

TIEDOTE 25.3.2003 Apuvälinepalvelujen laatusuositus yhtenäistää käytäntöjä APUVÄLINEEN TARVITSIJAT ERIARVOISESSA ASEMASSA Tällä hetkellä apuvälineiden saatavuus ja luovutuskäytännöt vaihtelevat alueittain ja organisaatioittain. Eri kunnissa apuvälineiden tarvitsijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkistavat lähiaikoina valtakunnallisen apuvälinepalvelujen laatusuosituksen, jonka toivotaan tuovan selkeyttä ja yhtenäisiä menettelytapoja apuvälineiden myöntämispäätöksiin. Stakesin perustama asiantuntijaryhmä jätti joulukuussa esityksen apuvälinepalvelujen laatusuositukseksi Sosiaali- ja terveysministeriölle. Lopullinen laatusuositus julkaistaan kevään aikana. - Yhteinen laatusuositus on tärkeä, koska tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat hyvin paljon sosiaali- ja terveydenhuollossa eri kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä siinä, millä perusteilla apuvälineitä luovutetaan. Muun muassa määrärahapulan takia joissain terveyskeskuksissa on tehty etukäteispäätöksiä siitä, että tietyn hintaisia apuvälineitä ei luovuteta. Apuvälineen tarvitsijat ovat eriarvoisessa asemassa. Näihin ongelmiin pyritään laatusuosituksella löytämään yhteisiä käytäntöjä, Stakesin suunnittelija Outi Töytäri kertoo. Mitä jos apuvälinepäätös on kielteinen? Apuvälinealan asiantuntijaryhmän ja Stakesin selvityksissä on kiinnitetty huomiota apuvälinepäätöksiin liittyvän lainsäädännön monimutkaisuuteen, luovutuskäytäntöjen monimuotoisuuteen, tiedon puutteeseen sekä apuvälineen tarvitsijan oikeusturvaan. - Tavallisimmin apuvälineen tarvitsija ottaa meihin yhteyttä haettuaan apuvälinettä ja saatuaan kielteisen päätöksen. Asiakkaalla ei ole tietoa siitä, miten edetä ja mistä hakea muutosta päätökseen, Invalidiliiton vammaisasiamies Jaana Huhta toteaa. Apuvälinelainsäädäntö on monimutkainen. Terveydenhuollossa apuvälineen luovutuksesta tehdään hoitopäätös, joka ei ole valituskelpoinen. Sen sijaan sosiaalipuolen päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus lautakunnalle ja valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Viime vuosina hallintoriitamenettely on alkanut muotoutua oikeusturvakeinoksi terveydenhuollossa. Oikeussuojajärjestelmän vahvistamiseksi tulee kuitenkin Huhdan mukaan harkita muitakin toimia. - Määrärahakysymys on keskeinen ongelma. Määrärahoja varattaessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota apuvälinetarpeen selvittämiseen. Viesti kuntien päätöksentekijöiden taholta on myös toive lainsäädännön selkiyttämisestä, jotta myöntämisvastuut olisivat kaikkien tahojen tiedossa, Huhta kertoo. Teknologia kehittyy nopeasti: Apuväline arjen apuna monessa tilanteessa Ongelmana apuvälineen tarpeen selvitystilanteessa voi olla myös ymmärtämättömyys hakijan tilanteesta tai tiedon puute apuvälineiden teknologisesta kehityksestä ja uusimmista vaihtoehdoista. Apuvälineiden ja palvelujen erikoistapahtuma Apuväline 2003 esitteleekin laajasti erilaisia apuvälineratkaisuja, toimintamalleja ja palveluita. Apuväline- erikoismessut järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. - Kukaan ei hae apuvälinettä, jota ei todella koe tarvitsevansa. Kyseessä on aina todellinen tarve. Apuvälinepäätös on keskeinen ratkaisu, joka vaikuttaa ihmisen arjen toimivuuteen, Huhta muistuttaa. Apuväline 2003 -tapahtuma eli Apuväline-erikoismessut, tietoiskut, seminaarit, oheisohjelma ja Liikuntamaa Tampereen messukeskus Pirkkahallissa 4.-6.9.2003. EU:n Vammaisten teemavuoden kampanjabussi mukana avajaispäivänä. Tapahtuman järjestelyistä vastaa KP-Media Oy Expomark. Yhteistyössä mukana ovat Invalidiliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry sekä Sai-Lab ry. Lisätietoja: Marjut Suoniemi, projektipäällikkö KP-Media Oy Expomark puh. (03) 340 6048, GSM 0400 922 045 marjut.suoniemi@expomark.fi Vesa Olkkonen, tiedottaja Suomen Viestintä Oy puh. 0400 642 297 vesa.olkkonen@suomenviestinta.fi Sinikka Rantala, viestintäpäällikkö Invalidiliitto ry puh. (09) 613 191, sinikka.rantala@invalidiliitto.fi www.apuvaline.com www.liikuntamaa.com Apuväline 2003 -logot, -kuvat ja -palstanpäät printtimedian käyttöön löytyvät www.expomark.fi (valitse Ajankohtaista > Logopankki, kuvat: valitse Ajankohtaista > Kuvapankki). Pyydämme lisäämään lehtenne TAPAHTUMAKALENTERIIN: Apuväline 2003 Apuvälineiden ja palvelujen erikoismessut ja seminaarit Tampereen messukeskus Pirkkahalli 4.-6.9.2003 Lisätietoja: Marjut Suoniemi, (03) 340 6048, 0400 922 045 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00300/wkr0002.pdf

Tilaa