Kuntarahoituksen toiminta käynnistyi suunnitellusti

Kuntarahoituksen toiminta käynnistyi suunnitellusti Kuntien Asuntoluotto Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n fuusiossa syntyneen Kuntarahoitus Oyj:n taseen loppusumma oli 3 769 miljoonaa euroa mikä on 26 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna 1) . Yhtiön lainakanta kasvoi 8 prosentilla 3 061 miljoonaan euroon. Kuntarahoituksen vakavaraisuus oli erinomainen ollen vuoden 2001 lopussa 84,05 %. Uuden Kuntarahoituksen ensimmäinen tilikausi oli 1.5.-31.12.2001 eli kahdeksan kuukauden mittainen. Kuntarahoituksen koko vuoden liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja varauksia oli 2,7 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon tulokseen sisältyvät fuusion toteutuksesta aiheutuneet 856 000 euron kulut, oli tulos hieman parempi kuin vuonna 2000 (3,2 milj. euroa). Yhtiön osuus kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoittajana säilyi vakaana. Vuonna 2001 uusia lainoja nostettiin 555 miljoonaa euroa, joista 433 miljoonaa uuden Kuntarahoituksen aikana 1.5.-31.12.2001. Lainojen kysyntä painottui syksyyn, jolloin se lisääntyi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. "Antolainakehitykseen vaikuttivat kuntien hyvä verotulokehitys sekä yleishyödyllisten asuntotuottajien varovaisuus erityisesti sosiaalisten asuntokohteiden käynnistämisessä niiden odottaessa vuoden 2002 alusta uudistettuja korkotukiehtoja", arvioi Kuntarahoitus Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Averio. Yhtiö teki pitkäaikaista varainhankintaa vuoden 2001 aikana 236 miljoonaa euroa, josta 151 miljoonaa euroa 1.5.-31.12.2001. Vuonna 2000 varainhankinnan määrä oli 1 011 miljoonaa euroa. Varainhankinnan edellisvuotta alempaan määrään vaikutti fuusioituneissa yhtiöissä vuonna 2000 fuusioon varauduttaessa tehty ennakoiva varainhankinta. "Alhainen korkotaso on tehnyt pitkäaikaisen rahoituksen järjestämisen erityisen haasteelliseksi ja nostanut pitkäaikaisen varainhankinnan hintaa myös korkean luottoluokituksen omaavilla luottolaitoksilla", kuvaa Pekka Averio kehitystä varainhankintamarkkinoilla. Luottoluokituslaitos Moody´s vahvisti joulukuussa 2001 Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukseksi Aaa ja Standard & Poor´s AA+. Yhtiön lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksiksi on vahvistettu korkeimmat mahdolliset: Moody´s: P-1 ja Standard & Poor´s: A- 1+. Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan 6.3.2002. Kuntarahoitus Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. (09) 6803 6211, gsm 0500- 406 856 Kuntarahoitus Oyj on lähes 260 suomalaisen kunnan ja Kuntien eläkevakuutuksen omistama kuntasektorin oma luottolaitos. Yhtiön tase 31.12.2001 oli n. 3,8 miljardia euroa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota markkinaehtoista rahoitusta kunnille ja kuntien määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä yleishyödyllisille yhteisöille hankkimalla varoja pääomamarkkinoilta kilpailukykyisin kustannuksin. Yhtiön lainoilla rahoitetaan mm. koulujen, sairaaloiden ja asuntojen rakentamista. Kuntarahoituksen varainhankinnan takaa Kuntien takauskeskus. 1) Vuoden 2000 luvut tarkoittavat sulautuneiden yhtiöiden (Kuntien Asuntoluotto Oyj ja Kuntarahoitus Oyj) yhteenlaskettuja lukuja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00240/bit0001.pdf

Tilaa