Vuoden ensimmäiset Kuntaobligaatiot markkinoille arvo-osuuksina

Vuoden ensimmäiset Kuntaobligaatiot markkinoille arvo-osuuksina Kuntarahoitus Oyj laskee liikkeeseen vuoden ensimmäisen Kuntaobligaation. Se on myös yhtiön ensimmäinen arvo-osuusmuotoinen Kuntaobligaatio. Merkintä alkaa 26.3.2002 ja jatkuu toistaiseksi. Liikkeeseen laskettava Kuntaobligaatio on kolmivuotinen. Sen kiinteä verollinen nimelliskorko on 4,10 prosenttia. Vähimmäissijoitus on 1 000 euroa. Kuntaobligaation emissiokurssi on vaihtuva ja todellinen tuotto määräytyy merkintäpäivän emissiokurssin mukaan. Liikkeeseenlaskupäivä on 4.4.2002 ja erääntymispäivä 4.4.2005. Korko maksetaan vuosittain ja pääoma maksetaan kerralla takaisin sijoitusajan lopussa. - Vastaamme asiakastoiveisiin laskemalla liikkeeseen Kuntarahoituksen historian ensimmäisen arvo-osuusmuotoisen Kuntaobligaation, johon on jo kohdistunut asiakkaiden kiinnostusta myös lyhyehkön sijoitusajan ja hyvän tuoton takia, Kuntarahoituksen sijoituspäällikkö Heli Kärki sanoo. Kuntaobligaatioita voi merkitä puhelimitse Kuntarahoituksen maksuttomassa palvelunumerossa (0800-133099) tai eQ Pankkiiriliikkeen www-sivulla (http://www.eqonline.fi/), jolta sijoittaja saa myös päivittäisen tuottotason. Kuntaobligaatio on sijoitusinstrumentti, johon yksityiset henkilöt, kunnat, yritykset ja yhteisöt voivat sijoittaa. Sijoittajan niin halutessa Kuntarahoitus ostaa Kuntaobligaatiot takaisin kesken sijoitusajan. Jälkimarkkinakelpoisuus, Kuntien takauskeskuksen takaus ja Kuntarahoituksen erinomaiset luottoluokitukset tekevät Kuntaobli gaatioista luotettavan sijoituksen. Moody's on antanut Kuntarahoitukselle parhaan mahdollisen luokituksensa Aaa:n ja Standard & Poor's luokituksen AA+. Lisätietoja: Sijoituspäällikkö Heli Kärki, puh. (09) 6803 5689, 050-386 1768 Kuntarahoitus Oyj on lähes 260 suomalaisen kunnan ja Kuntien eläkevakuutuksen omistama kuntasektorin oma luottolaitos. Yhtiön tase 31.12.2001 oli 3,8 miljardia euroa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota markkinaehtoista rahoitusta kunnille ja kuntien määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä yleishyödyllisille yhteisöille hankkimalla varoja pääomamarkkinoilta kilpailukykyisin kustannuksin. Yhtiön lainoilla rahoitetaan mm. koulujen, sairaaloiden ja asuntojen rakentamista. Kuntarahoituksen varainhankinnan takaa Kuntien takauskeskus. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00550/wkr0002.pdf

Tilaa