KYRO OYJ ABP:N TYTÄRYHTIÖN TECNOMEN OYJ:N OSAKEANNIN JA -MYYNNIN ALLOK..

KYRO OYJ ABP:N TYTÄRYHTIÖN TECNOMEN OYJ:N OSAKEANNIN JA -MYYNNIN ALLOKOINTI Tecnomen Oyj Abp:n Instituutioanti ja -myynti ylimerkittiin noin kymmenkertaisesti. Myös Yleisö- ja Henkilöstöanti ylimerkittiin. Tecnomen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ja Kyro Oyj Abp:n hallitus ovat päättäneet annettujen merkintä- ja ostotarjousten perusteella osakkeiden merkintä- ja myyntihinnaksi 8,5 euroa osakkeelta Instituutioannissa ja -myynnissä sekä yleisöannissa. Henkilöstöannissa osakkeiden merkintähinta on 7,65 euroa. Kyron osakkeenomistajille allokoidaan heidän Kyron osakasluetteloon 6.6.2000 merkityn omistuksensa perusteella instituutioannissa ja - myynnissä yhteensä 2.807.000 osaketta ja yleisöannissa yhteensä 268.000 osaketta. Kyro Oyj Abp myy yhteensä 5.000.000 osaketta ja sen omistusosuus Tecnomenin osakkeista ja äänistä laskee 74,9 prosenttiin. Tecnomen Oyj:n osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla 30.6.2000 ja Päälistalla 4.7.2000. Tecnomen Oyj osakeannin ja -myynnin allokoinnista kerrotaan tarkemmin Tecnomen Oyj:n tänään 22.6.2000 julkaisemassa pörssitiedotteessa. KYRO OYJ ABP Pentti Yliheljo Veli Kronqvist Toimitusjohtaja Talousjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Pentti Yliheljo, 09-5422 3300 tai talousjohtaja Veli Kronqvist Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TECNOMEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.6.2000 klo 12.00 TECNOMEN OYJ:N YHDISTETYN OSAKEANNIN JA -MYYNNIN MERKINTÄ- JA MYYNTIHINTA 8,5 EUROA Tecnomen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ja Kyro Oyj Abp:n (Myyjä) hallitus ovat tänään päättäneet annettujen merkintä- ja ostotarjousten perusteella osakkeiden merkintä- ja myyntihinnaksi 8,5 euroa osakkeelta Instituutioannissa ja -myynnissä sekä Yleisöannissa.Henkilöstöannissa osakkeiden merkintähinta on 7,65 euroa osakkeelta. Instituutioanti ja -myynti ylimerkittiin noin kymmenkertaisesti. Myös Yleisöanti ja Henkilöstöanti ylimerkittiin. Yleisöantiin osallistui noin 3.200 merkitsijää ja Henkilöstöantiin osallistui noin 360 merkitsijää. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous ja Myyjän hallitus ovat tänään päättäneet Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä merkittäväksi ja myytäväksi osakemääräksi yhteensä 12.300.000 osaketta. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeeseen 7.300.000 osaketta ja yhtiön osakepääomaa korotetaan 292.000 eurolla. Myyjä myy yhteensä 5.000.000 osaketta. Instituutioannissa ja - myynnissä merkittäväksi ja myytäväksi osakemääräksi päätettiin 11.000.000 osaketta. Yleisöannissa merkittäväksi osakemääräksi päätettiin 877.950 osaketta ja Henkilöstöannissa 422.050 osaketta. Yhtiön hallitus ja Myyjän hallitus ovat tänään hyväksyneet Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä tehdyt merkintä- ja ostotarjoukset ja päättäneet osakkeiden jakamisesta sijoittajien kesken. Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä osakkeista noin 41 % allokoitiin suomalaisille sijoittajille ja noin 59 % ulkomaisille sijoittajille. Kyron osakkeenomistajille allokoidaan heidän Kyron osakasluetteloon 6.6.2000 merkityn omistuksensa perusteella Instituutioannissa ja - myynnissä yhteensä 2.807.000 osaketta ja Yleisöannissa yhteensä 268.000 osaketta. Kyron osakkeenomistajille allokoitiin siten heidän omistuksensa perusteella yhteensä 25 % kaikista Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä merkittävistä ja myytävistä osakkeista. Tämän ylimenevältä osin heille allokoidaan osakkeita kuten muille sijoittajille. Yleisön merkinnät on hyväksytty täysimääräisesti 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta sitoumuksista on hyväksytty keskimäärin noin 34 % pyöristettynä lähimpään 50 osakkeeseen. Henkilöstön merkinnät on hyväksytty täysimääräisesti. Sijoittajille palautetaan merkintävarausmaksut hyväksyttyjen merkintöjen ylittävältä osin arviolta 30.6.2000. Institutionaalisille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä merkinnöistä arviolta 22.6.2000 ja yleisölle ja henkilöstölle viimeistään 26.6.2000. Kyro Oyj:n omistusosuus Tecnomenin osakkeista ja äänistä laskee 100 %:sta 74,90 prosenttiin. Tecnomen Oyj:n osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla 30.6.2000 ja Päälistalla 4.7.2000. Tecnomen on myöntänyt pääjärjestäjille Alfred Berg Finland Oy Ab:lle ja Mandatum Pankki Oyj:lle oikeuden korottaa osakeannissa tarjottavien osakkeiden määrää enintään 1.700.000 osakkeella 30 päivän kuluessa yhtiön osakkeen noteerauksen alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla. Jos tämä oikeus käytetään täysimääräisesti yhtiön osakepääoma nousee vielä enintään 68.000 eurolla ja enintään 1.700.000 uudella osakkeella ja Kyro Oyj:n omistusosuus Tecnomenin osakkeista ja äänistä laskee 72,39 prosenttiin. Optiolainan 1997 ja optio-oikeuksien 1998 nojalla merkityt osakkeet: Optiolainasta 1997 annettujen A-optiotodistusten nojalla on merkitty 42.500 uutta Tecnomenin osaketta ja optio-oikeuksista 1998 annettujen A- optiotodistusten nojalla on merkitty 67.150 uutta Tecnomenin osaketta. Tecnomenin hallitus on tänään hyväksynyt merkinnät ja yhtiön osakepääomaa korotetaan merkintöjen seurauksena yhteensä 4.386 eurolla ja 109.650 osakkeella. TECNOMEN OYJ Vesa Helkkula toimitusjohtaja Lisätietoja: Tecnomen Oyj, toimitusjohtaja Vesa Helkkula, 09-804 78 799 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00480/bit0002.pdf

Tilaa