Kyron osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2001

KYRON OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2001 - Kyro jakautui 31.3.2001 uudeksi Kyroksi ja Tecnomen Holdingiksi - Uuden Kyron liikevaihto kasvoi 74 % ja oli 214,6 (123,3)milj. mk - Liiketulos kasvoi 152 % ja oli 24,4 (9,7) milj. mk - Voitto verojen jälkeen parani 23 % ja oli 7,7 (6,3) milj. mk - Rahoitusasema hyvä ja omavaraisuusaste 31.3.2001 80,8 (70,5) % - Tilauskanta 31.3.2001 kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 26 % ja oli 506,1 (403,0) milj. mk Yllä olevat ja muut tässä katsauksessa esitetyt Uuden Kyron luvut ajalta ennen 31.3.2001 ovat pro forma -lukuja. Uuden Kyron ensimmäinen virallinen tilikausi on 31.3. - 31.12.2001. KYRON JAKAUTUMINEN Kyro Oyj Abp (Vanha Kyro) jakautui 31.3.2001 kahdeksi uudeksi yhtiöksi, Tecnomen Holding Oyj:ksi ja Kyro Oyj Abp:ksi (Uusi Kyro). Tecnomen Holding Oyj:lle siirtyivät jakautuneen yhtiön omistuksessa olleet Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä vastaava määrä omaa pääomaa. Uudelle Kyrolle siirtyivät Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet, yhtiön muut varat ja velat sekä muu osa omasta pääomasta. Vanhan Kyron omistajat saivat kutakin vanhan Kyron osaketta vastaan jakautumisessa yhden uuden Kyron ja yhden Tecnomen Holdingin osakkeen. Uuden Kyron (KRO) ja Tecnomen Holdingin (TEN) osakkeiden noteeraus alkoi 2.4.2001 Helsingin Pörssin päälistalla. Jakautumisen jälkeen Tecnomen Oyj on Tecnomen Holding Oyj:n tytäryhtiö. Tecnomen Oyj:n ja Tecnomen Holding Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 5.4.2001 sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Tecnomen Oyj sulautuu Tecnomen Holding Oyj:hin arviolta 31.12.2001 siten, että sulautumisen jälkeinen yhtiö jatkaa Tecnomen Oyj:n liiketoimintaa nimellä Tecnomen Oyj. Tecnomen Oyj:n ja Tecnomen Holding Oyj:n sulautumiseen liittyvä tarjousesite on julkinen ja saatavilla 8.5.2001 alkaen yhtiöistä tilaamalla sekä Hexgatesta, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. UUSI KYRO-KONSERNI Jakautumisessa syntynyt uusi Kyro tytäryhtiöineen muodostaa teknologiakonsernin, johon kuuluvat turvalasikoneiden maailman markkinajohtaja Tamglass Ltd. Oy ja ympäristöystävällinen energiantuottaja Kyro Power Oy. Kyron strategiana on keskittyä muutos- ja murrosvaiheen toimialoihin, joita se kehittää ja kasvattaa vahvoin taloudellisin voimavaroin. Uuden Kyro-konsernin osalta tämä tarkoittaa ensisijaisesti Tamglassin liiketoiminnan kasvattamista sisäisesti ja mahdollisin yritysostoin. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00030/bit0002.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00030/bit0002.pdf Koko rapportti

Tilaa