Alkuvuoden epävakaa markkinatilanne heijastui Eläke-Tapiolan sijoitustuottoihin

Eläke-Tapiolan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2011

LEHDISTÖTIEDOTE 3.5.2011

  • Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto 1.1.–31.3.2011 oli –0,1 prosenttia (4,4 % 3/2010).
  • Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 27,9 prosenttia vastuuvelasta (27,2 %) ja 2,3-kertainen (3,3) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Sitoutuneen pääoman tuotto ajalta 1.1.2001–31.3.2011 oli 5,8 prosenttia vuodessa.

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto vuoden 2011 kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli –0,1 prosenttia (4,4 %) käyvin arvoin laskettuna. Sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 9 477,6 miljoonaa euroa (8983,8 milj. e).

Parhaiten omaisuusluokista tuottivat pääomasijoitusrahastot, jotka ylsivät erinomaiseen 4,6 prosentin tuottoon. Noteeraamattomat osakkeet ylsivät positiiviseen 2,1 prosentin tuottoon, mutta noteerattujen osakkeiden negatiivinen tuotto painoi osakesijoitusten tuoton kokonaisuudessaan –0,4 prosenttiin. Hyvään tuottoon ylsivät myös kiinteistösijoitukset, jotka tuottivat 1,4 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto jäi nollaan.

”Sijoitusten lähelle nollaa asettunut tuotto heijastaa hyvin tapahtumarikasta markkinakehitystä alkuvuonna, jolloin tuotot vaihtelivat voimakkaasti. Tämä johtui sekä nousevista koroista että samanaikaisesti sijoitusmarkkinoita koetelleista kriiseistä. Riskienhallinnan ja hajauttamisen merkitys korostui turbulentissa ympäristössä”, sanoo Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla epävakaasta sijoitusympäristöstä huolimatta. Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli 27,9 prosenttia vastuuvelasta. Toimintapääoma oli 2,3-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 22,8 prosenttia (22,1 %) ja vakavaraisuusasema 1,9 (2,7).

Eläke-Tapiolan pitkän aikavälin tuotot ovat pysyneet edelleen hyvällä tasolla. Sitoutuneen pääoman tuotto ajalta 1.1.2001–31.3.2011 oli 5,8 prosenttia vuodessa.

Sijoitustuotot heilahtelivat alkuvuoden aikana voimakkaasti

Vuoden 2011 tammikuussa sijoitusmarkkinoilla elettiin positiivisissa tunnelmissa. ”Euroalueen reunamaiden velkaongelmat pysyivät poissa otsikoista. Positiivisia odotuksia tukivat muun muassa USA:sta ja Saksasta julkaistut hyvät talousuutiset. Näkymiä alkoivat kuitenkin nopeasti heikentää Libyan sekä muiden Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden levottomuudet sekä tämän seurauksena kohonnut öljyn hinta. Myös euroalueen velkaongelmat palasivat otsikoihin. Maaliskuun alussa Euroopan keskuspankki vihjaisi tulevista koronnostoista. Lisäksi Japania kohdannut vakava luonnonmullistus maaliskuussa heikensi radikaalisti sijoittajien luottamusta”, kuvailee Eläke-Tapiolan arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen.

Näiden tekijöiden uskottiin hidastavan talouskasvua selvästi. Osakemarkkinat reagoivat rajusti ympäri maailman. Osakemarkkinat laskivat noin 5–20 prosenttia vuoden alkuun nähden indeksistä riippuen. ”Sijoitusmarkkinat toipuivat näistä kriiseistä nopeasti. Pahimmillaan osakemarkkinatuotot olivat vuoden alkuun nähden selvästi pakkasen puolella. Maaliskuun lopussa markkinakehitys nosti ne jo nollan tuntumaan”, Jonna Ryhänen kertoo.

Epävakaus sijoitusmarkkinoilla jatkuu

Sijoitusmarkkinoiden lähitulevaisuuden näkymät pysyvät epävarmoina. Länsimaissa julkaistut talousluvut ovat olleet rohkaisevia ja kasvun voi olettaa vielä jatkuvan maltillisena. Inflaation kiihtyessä keskuspankit ympäri maailman joutuvat kuitenkin nostamaan ohjauskorkojaan, mikä hidastaa globaalia talouskasvua. Samanaikaisesti markkinoita varjostavat useat riskitekijät, kuten euroalueen reunavaltioiden kriisi sekä kohoava öljyn hinta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja
Satu Huber
(09) 453 2619

Arvopaperijohtaja
Jonna Ryhänen
(09) 453 3430

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Liitteet & linkit