Asiakkaat osallistuvat Lähivakuutus-Tapiolan uuden nimen keksimiseen – nimikilpailun pääpalkinto 10 000 euroa

LEHDISTÖTIEDOTE
17.4.2012

Lähivakuutus-Tapiolalle haetaan nimeä kilpailulla, johon voivat osallistua molempien yhtiöiden asiakkaat sekä henkilökunta. Nimikilpailuaika 16.4.–4.5.2012. Kaikkien kilpailuun osallistujien kesken arvotaan 10 000 euron, 5 000 euron ja 3 000 euron Tapiolan rahastopalkinnot toukokuussa. Uuden yhtiön nimi ja yritystunnus julkistetaan syksyn aikana.

Nimikilpailu on konkreettinen osoitus omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksista. Nimeä ei päätetä kabineteissa, vaan hyvän nimiehdotuksen pääsee tekemään kuka tahansa.

”On tärkeää, että asiakkaat ja henkilökunta pääsevät alusta asti kertomaan näkemyksensä uuden ryhmän identiteetistä. Uuden nimen keksiminen ei ole helppo juttu, koska moni hyväkin nimikandidaatti saattaa olla jo varattu. Hyvä nimi kertoo myös yhtiön tarinan. Luovuuden lähteinä voivat olla muun muassa sellaiset asiat kuten keskinäisyys, paikallisuus, vastuullisuus ja johtava asiantuntijuus”, viestintäjohtaja Jyrki Antikainen sanoo.

Miten kilpailuun voi osallistua?

Kilpailuun voi osallistua joko www.asiakaspaattaa.fi -sivustolla olevan lyhyen kyselyn kautta tai Tapiolan ja Lähivakuutuksen toimistoissa täyttämällä nimiehdotuskortin.

Arvontaan saa osallistua Lähivakuutuksen ja Tapiolan 18 vuotta täyttäneet asiakkaat. Myös yhtiöiden henkilökunta voi osallistua kilpailuun.

Palkintoja ei luovuteta parhaan nimen keksijälle, vaan rahastolahjat arvotaan kaikkien kilpailuun osallistujien kesken.

Tapiola ja Lähivakuutus yhdistyvät vuoden 2013 alussa

Tapiola ja Lähivakuutus yhdistyvät keskinäiseksi finanssiryhmäksi. Yhdistymisessä syntyvä Lähivakuutus–Tapiola-finanssiryhmä aloittaa toimintansa 1.1.2013.

Asiakkaiden omistama uusi yhtiöryhmä muodostetaan yhdistämällä Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola yhtiöryhmän keskusyhtiöksi.

Lähivakuutus–Tapiola-ryhmästä muodostuu Suomen suurin ja vakavaraisin vahinkovakuuttaja, jonka arvioitu:

  • vahinkovakuuttamisen markkinaosuus on noin 30 prosenttia,
  • vahinkovakuutuksen maksutulo on noin 1 miljardia euroa ja
  • omistaja-asiakkaiden määrä on noin 1,5 miljoonaa.

Keskusyhtiön lisäksi perustetaan 19 alueellista keskinäistä yhtiötä, jotka tarjoavat omalla toimialueellaan kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa ja sijoittamisessa. Pääkaupunkiseudun kokonaispalveluista vastaa keskusyhtiö.

Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta muodostuvaan yhtiöryhmään kuuluvat keskus- ja alueyhtiöiden lisäksi Tapiolan pankki- ja varainhoitoyhtiöt, Henki-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Vakuutusyhtiö Turvan rooli säilyy ryhmässä ennallaan. Eläke-Tapiola toimii Lähivakuutus-Tapiolan työeläkevakuutuskumppanina.

Yhdistymisprosessin on suunniteltu kestävän noin kaksi vuotta. Tänä aikana Lähivakuutuksen ja Tapiolan nykyiset asiakkuudet säilyvät ennallaan, eikä asiakkailta edellytetä mitään toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Jyrki Antikainen
viestintäjohtaja, Tapiola-ryhmä
050 3574 292
etunimi.sukunimi@tapiola.fi

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.