Eläke-Tapiolalle sijoitusvuosi 2010 oli menestyksekäs ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään

Ennakkotietoja Eläke-Tapiolan tilinpäätöksestä vuodelta 2010

Lehdistötiedote
19.1.2011

  • Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto oli 10,8 prosenttia (13,5 % vuonna 2009).
  • Sijoitusomaisuuden kokonaismäärä nousi 9 362,5 miljoonaan euroon (8 473,4 milj. e).
  • Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 29,7 prosenttia vastuuvelasta (23,7 %) ja 3,0-kertainen (3,0) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Asiakkaille vahvistunut vakavaraisuus merkitsee entistä korkeampia asiakashyvityksiä. Hyvitysten arvioidaan nousevan 0,44 prosenttiin palkkasummasta (0,3 %).

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto vuodelta 2010 oli alustavien tilinpäätöslukujen mukaan 10,8 prosenttia (13,5 %) käyvin arvoin laskettuna. Erinomainen tulos osoittaa toimitusjohtaja Satu Huberin mukaan itsenäisen ja johdonmukaisen sijoitustoiminnan vahvuuden.

"Erityisen merkillepantavaa tuloksessamme on korkosijoitusten yli kuuden prosentin tuotto, mikä on erittäin hyvä saavutus muutamien euromaiden ongelmien leimaaman sijoitusvuoden aikana", Huber korostaa. Eläke-Tapiola saavutti markkinaindeksejä korkeamman tuoton niin osake- kuin korkosijoituksissa.

Osaketuotot ylittivät kirkkaasti markkinoiden kehityksen

Eläke-Tapiolan noteeratut osakesijoitukset ylsivät 23,1 prosentin tuottoon, josta sijoitukset suomalaisiin osakkeisiin tuottivat 33,4 prosenttia. Pohjoismaiset osakkeet tuottivat jopa 37,5 prosenttia. Samana aikana eurooppalaisia osakemarkkinoita kuvaava Stoxx600-indeksi tuotti 11,6 prosenttia. Yhtiön sijoitusten tuottoa kasvatti merkittävästi myös aktiivinen valuuttojen suojausstrategia.

Osakesijoitusten osuus yhtiön sijoitussalkusta säilyi korkeana koko vuoden. Niiden osuutta kasvatettiin edelleen vuoden 2010 aikana 28,5 prosentista 34,6 prosenttiin. Pääosa osakeostoista ajoitettiin alkuvuoteen. "Kohdistimme ostoja erityisesti vakavaraisiin, hyvän markkina-aseman omaaviin globaaleihin yrityksiin. Kasvatimme vuoden aikana myös kehittyvien markkinoiden osuutta", kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Korkosijoituksissa paino yritysten joukkovelkakirjalainoissa

Korkosijoitusten 6,4 prosentin tuotto ylittää selvästi esimerkiksi eurooppalaisia joukkovelkakirjamarkkinoita kuvaavan iBoxx-indeksin 2,1 prosentin tuoton. Tuotto nousi vertailuindeksiä korkeammaksi onnistuneiden allokaatiopäätösten ja korkoriskin hallinnan ansiosta. "Korkosijoituksissa painotettiin vakavaraisten yritysten lainapapereita. Ylipaino yritysten joukkovelkakirjalainoissa sekä merkittävä alipaino reunavaltioiden joukkovelkakirjalainoissa vaikuttivat eniten tuottoeroon verrattuna eurooppalaisiin korkomarkkinoihin", Hiidenpalo sanoo.

Hyvien sijoitustuottojen ansiosta vakavaraisuus vahvistui edelleen

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto kymmenen vuoden ajalta ylittää eläkejärjestelmässä asetetun neljän prosentin reaalituottotavoitteen: vuosilta 2001–2010 nimellinen tuotto oli 5,9 prosenttia ja reaalinen tuotto 4,3 prosenttia.

Toimintapääoma oli 29,7 prosenttia vastuuvelasta (23,7 %) ja 3,0-kertainen (3,0) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 24,5 prosenttia (18,8 %) ja vakavaraisuusasema 2,5 (2,4).

Hanna Hiidenpalo arvioi, että teollisuusmaiden lyhyen aikavälin positiiviset markkinanäkymät ja pitkän aikavälin rakenteelliset ongelmat luovat tänä vuonna mielenkiintoisia tilanteita osakemarkkinoille. "Vuoden 2011 alkupuoliskolla talouden elpyminen saattaa voimistua. Osakemarkkinoiden houkuttelevuutta lisää niiden kohtuullinen arvostus varsinkin alhaiseen korkotasoon verrattuna. Mitä pidemmälle vuosi etenee, sitä enemmän teollisuusmaiden rakenteelliset ongelmat alkavat painaa kasvumahdollisuuksia. Myös poliittiset riskit pitävät yllä epävarmuutta ja lisäävät äkkinäisten korjausliikkeiden mahdollisuutta", Hiidenpalo arvioi.

Eläke-Tapiola valittiin Suomen parhaaksi eläkevarojen sijoittajaksi vuonna 2010

Eläke-Tapiolan oma, määrätietoinen sijoitusprosessi sai myös kansainvälistä tunnustusta. Euroopan eläkevarojen sijoitusmarkkinoita arvioiva IPE-organisaatio (Investment and Pensions Europe) valitsi Eläke-Tapiolan Suomen parhaaksi eläkevarojen sijoittajaksi vuonna 2010. Yhtiö sai tässä The IPE European Pension Fund Awards -kilpailussa tunnustusta ainoana suomalaisena eläkesijoittajana.

Vuonna 2009 yhtiö arvioitiin samassa kilpailussa Euroopan parhaaksi sijoitusorganisaatioksi.

Tiedotteen luvut ovat alustavia. Lisätietoja Eläke-Tapiolan vuodesta 2010 julkaistaan tiedotusvälineiden edustajille keskiviikkona 16.2.2011 klo 9.00, jolloin julkaistaan Tapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätöksen ennakkotietoja. Yhtiöiden tilintarkastetut tulokset julkaistaan 23.3.2011.

Lisätiedot talousviestinnän aikatauluista löytyvät osoitteesta

www.tapiola.fi/tulos

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja
Satu Huber
(09) 453 2619

Sijoitusjohtaja
Hanna Hiidenpalo
(09) 453 3310

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa