Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto positiivinen haastavissa markkinaolosuhteissa

 

LEHDISTÖTIEDOTE 16.8.2011

• Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–30.6.2011 oli 0,2 prosenttia.
• Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 27,5 prosenttia ja vakavaraisuusasema oli 2,6.
• Liikekulut laskivat 1,7 miljoonaa euroa ja hoitokustannussuhde oli 83,1 %.
• Vakuutuskannan kehitys oli katsauskaudella myönteistä.

Eläke-Tapiolan sijoitusten puolen vuoden tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 0,2 prosenttia (3,9 % 6/2010). Sijoitusten käypä arvo kesäkuun lopussa oli 9 506,2 miljoonaa euroa (8 957,8 milj. e).
”Sijoitusmarkkinoita leimasi alkuvuonna talouskasvun hidastuminen ja kiihtyvä inflaatio. Myös epävarmuus euroalueen valtiontalouksien ongelmista heikensi markkinoita vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tässä tilanteessa sijoitustoiminnan positiivista tuottoa voidaan pitää myönteisenä”, sanoo Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Parhaiten eri omaisuusluokista tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset, joiden tuotto katsauskaudelta oli 17,7 prosenttia (5,7 %). Pääomasijoitusten tuotot jatkoivat myös hyvää kehitystään. Pääomarahastot tuottivat 7,2 prosenttia (9,9 %). ”Rahastojen kohdeyritysten tulostason paraneminen katsauskaudella näkyy pääomasijoitusten positiivisina tuottoina”, kertoo Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto jäi negatiiviseksi, mikä johtui pääasiassa siitä, että merkittävä osuus sijoituksista oli pohjoismaisissa osakkeissa. Osakesijoitusten tuotto oli –1,3 prosenttia (3,1 %). OMX Helsinki -indeksin tuotto samalla jaksolla oli –6,1 prosenttia.

Eläke-Tapiolan korkosijoituksista parhaiten tuottivat yrityslainat, joiden tuotto oli 1,6 prosenttia (3,2 %). Valtionlainojen tuotot jäivät –0,5 prosenttiin (15,0 %). Eläke-Tapiolan valtionlainasijoituksista merkittävä osa on parhaan luottoluokituksen valtioissa. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 1,1 prosenttia (5,1 %).

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,0 prosenttia (1,9 %). Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 2,9 ja kiinteistörahastot 3,5 prosenttia. Kansainväliset kiinteistörahastosijoitukset kohdistuvat keskeisimmille, likvideimmille ja parhaiten tuottaville Euroopan markkinoille.

Eläke-Tapiolan hedge fund -sijoitusten osuutta nostettiin katsauskauden aikana. Hedge fund -sijoitukset tuottivat korko- ja osakesijoituksia paremmin. Niiden tuotto vuoden alusta kesäkuun loppuun oli 2,1 prosenttia.

Vakavaraisuus säilyi vahvana

Yhtiön vakavaraisuusaste nousi edelliskesästä 27,5 prosenttiin (26,7 %) ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,6 (3,0). Maaliskuun lopussa voimaan tulleet muutokset vakavaraisuusrajan laskentaan nostivat vakavaraisuusrajaa noin prosenttiyksikön, mistä vakavaraisuusaseman aleneminen pääosin johtui. Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 22,4 prosenttia (21,6 %) ja vakavaraisuusasema 2,1 (2,4).

Eläke-Tapiolan liikekulut laskivat 1,7 miljoonalla eurolla. Hoitokustannustulos nousi 5,3 miljoonaan euroon ja hoitokustannussuhde oli 83,1 prosenttia.

Eläke-Tapiolan vakuutuskannan kehitys oli katsauskaudella myönteistä. TyEL-vakuutuksia oli kesäkuun lopussa 25 843 (25 594 kpl) ja niissä vakuutettuna 210 617 henkilöä (216 913). YEL-vakuutusten määrä kääntyi kasvuun ja oli 49 428 kappaletta (47 885). Maksutulo TyEL-vakuutuksista kesäkuun loppuun mennessä kasvoi 655,9 miljoonaan euroon (622,9 milj. e) ja YEL-vakuutuksista 102,6 miljoonaan euroon (94,6 milj. e). Vakuutusten myynti uusille alkaville yrityksille on sujunut alkuvuonna suotuisasti.

Talouden näkymät poikkeuksellisen vaativat

”Talouden näkymät ovat kesän kuluessa heikentyneet nopeasti eri puolilla maailmaa. Sijoitusmarkkinat ovat reagoineet tähän kehitykseen voimakkaasti. Maailmantalouden rakenteet ja finanssimarkkinoiden järjestelmä ovat koetuksella. Euroopan valtioiden ja USA:n talouden velkaongelmat leikkaavat myös kasvua tulevina vuosina. Heikentyneet näkymät pienentävät näin riskinottohalukkuutta ja lisäävät markkinoiden alttiutta voimakkaille arvonmuutoksille”, Hanna Hiidenpalo arvioi.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja
Satu Huber
(09) 453 2619

Sijoitusjohtaja
Hanna Hiidenpalo
(09) 453 3310

www.tapiola.fi/talous

 

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.