Eläke-Tapiolan vahva vakavaraisuus kestää heikon markkinakehityksen

LEHDISTÖTIEDOTE  
25.10.2011  

Eläke-Tapiolan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2011

• Sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–30.9.2011 oli –4,8 prosenttia.
• Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 22,0 prosenttia ja vakavaraisuusasema 3,0.

”Eläke-Tapiolan sijoitustuotto heijastaa sijoitusympäristön hyvin epävarmaa kehitystä. Osakemarkkinoiden voimakas lasku loppukesällä painoi osakesijoitusten tuoton miinukselle. Yhtiön vakavaraisuus kestää hyvin, vaikka kehitys osakemarkkinoilla jatkuisikin negatiivisena”, toteaa Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Peräti neljä viidesosaa Eläke-Tapiolan sijoitusomaisuudesta tuotti positiivisesti. Tukea sijoitustulokselle tuli korko-, kiinteistö- ja pääomasijoituksista sekä hedgerahastoista, jotka kaikki hajauttivat hyvin riskiä. Nämä sijoitukset kompensoivat osakemarkkinoiden laskusta syntynyttä negatiivista tuottoa.

”Kesän aikana toteutettiin suuri allokaatiomuutos osakkeiden ja korkosijoitusten välillä. Osake- ja yritysriskiä vähennettiin ja sijoitusmarkkinoiden odotusten heikkenemiseen reagoitiin nopeasti pienentämällä huomattavasti sijoitussalkun kokonaisriskiä. Jo elokuun alussa oli toimenpiteistä toteutettu merkittävä osa”, kertoo Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Korkosijoituksissa, etenkin valtiolainasijoituksissa, saavutettiin hyvä, lähes 4 prosentin tuotto painottamalla vain kaikkein vakaimpien maiden velkakirjoja. Eläke-Tapiola on jo pitkän aikaa sitten luopunut euroalueen reunavaltioiden joukkovelkakirjalainoista. Myös muu sijoitusomaisuus on huolellisesti analysoitu tämän alueen riskien suhteen. Finanssisektorin jo entuudestaan alhaista painoa on rajoitettu entisestään.

Käteissijoitukset ovat hyvänä puskurina

”Epävarmuus markkinoilla tulee jatkumaan. Riskien pienentämisen ansiosta Eläke-Tapiolalla on erinomainen likviditeettiasema. Käteissijoitusten suuri osuus mahdollistaa tehokkaan toimimisen markkinoilla jatkossakin ja tuo joustoa sijoitustoimintaan”, Hiidenpalo sanoo.

Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 22,0 prosenttia (28,7 %) ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,0 (2,9). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 17,1 prosenttia (23,5 %) ja vakavaraisuusasema 2,4 (2,4).

Vakaata vastuullista sijoittamista

Eläke-Tapiolan sijoitustoiminta sai YK:n vastuullisen sijoittamisen vuosittaisessa arvioinnissa syyskuussa erinomaiset tulokset. Yhtiön sijoitukset lähes kaikilla osa-alueilla olivat parhaimpien joukossa. Tutkimukseen otti osaa lähes 200 sijoittajaa. Eläke-Tapiola on integroinut vastuullisen sijoittamisen periaatteet osaksi sijoitusprosessejaan: yhtiö on Pohjoismaissa 10 parhaan joukossa ja maailmalla 12 parhaan eläkesijoittajan ryhmässä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteuttaminen on tuonut yhtiölle kuluneena vuosikymmenenä suomalaisten työeläkeyhtiöiden parhaat tuotot. Vuosina 2006–2010 sijoitusten tuotto oli keskimäärin 5,1 prosenttia ja 2001–2010 5,9 prosenttia.

Liite: Eläke-Tapiolan sijoitusten riskinmukainen tuotto 1.1.–30.9.2011 ja vakavaraisuuden kehitys

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja
Satu Huber
puh. 09 453 2619

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa

Liitteet & linkit