Ennakkotietoja vuoden 2009 tilinpäätöksestä: Tapiola-ryhmällä hyvä vuosi

Yhtiöiden kehitys • Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo kasvoi alaa nopeammin, 4,0 prosenttia 675,1 miljoonaan euroon (648,9 milj. e). Yhtiön kokonaistulos kasvoi 344,3 miljoonalla eurolla 149,1 miljoonaan euroon (-195,2 milj. e). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin nousi 203,6 prosenttiin (189,2). • Henki-Tapiola –konsernin maksutulo kasvoi 13,7 prosenttia 233,1 miljoonaan euroon (205,0 milj. e). Henkikonsernin kokonaistulos kasvoi 214,4 miljoonalla eurolla 121,6 miljoonaan euroon (-92,8 milj. e). Konsernin vakavaraisuusaste nousi 17,3 prosenttiin (14,7 %). • Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnan tuottoprosentti käyvin arvoin nousi historiansa korkeimmaksi. Sijoitusten tuotot olivat 13,5 prosenttia (-8,3 %) käyvin arvoin laskettuna. Yhtiön kokonaistulos kasvoi 1 195,3 miljoonalla eurolla 583,1 miljoonaan euroon (-612,2 milj. e). Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste nousi noin 23,7 prosenttiin (16,2 %) ja toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan nousi 3,0-kertaiseksi (2,9). • Tapiola Pankin tilikauden tulos nousi 1,7 miljoonaan euroon (1,6 milj. e). Pankin asiakasmäärä kasvoi vuoden 2009 aikana 184 400 asiakkaaseen (159 400 as.). Myös pankin luotot ja varainhankinta asiakkailta kasvoivat. • Tapiola Varainhoidon liikevoitto nousi 0,5 miljoonaan euroon (-0,2 milj. e). Tapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä nousi lähes 11 000 osuudenomistajalla lähes 45 000 osuudenomistajaan ja Varainhoidon hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastopääomat kasvoivat 1 026,0 miljoonasta eurosta 1 594,2 miljoonaan euroon. • Kiinteistö-Tapiolan liikevaihto nousi 7,5 miljoonaan euroon (6,7 milj. e) ja liikevoitto 0,7 miljoonaan euroon (0,5 milj. e). Pääjohtajan kommentit ”Tapiola-ryhmän hyvä tuloskehitys johtui hyvistä sijoitustoiminnan tuotoista, liiketoiminnan volyymin kasvusta ja vahinkomenojen pienentymisestä. Globaalin talouden voimakkaat elvytystoimet käänsivät finanssimarkkinoiden kehityksen positiiviseksi edellisen vuoden romahduksen jälkeen. Lisäksi huomion kiinnittäminen yhtiöidemme kustannuksiin sekä vakuutustemme entistä paremmin riskiä vastaava hinnoittelu ovat alkaneet tehota suunnitelmien mukaan”, luonnehtii Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala. Vahinko-Tapiolan korvauskulut vähenivät, koska suurten vahinkojen määrä pieneni merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kehitys on ollut erityisen hyvää yritysasiakaslohkossa. ”Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta odotamme myös alkaneelle vuodelle kasvua, vaikka arvioimme sijoitusympäristön muuttuvan jälleen haastavammaksi. Yhtiöiden vahva vakavaraisuus antaa eväitä yhtiöryhmän pitkäjänteiseen kehittämiseen taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta”, Kalpala toteaa. Tulokset Vahinko-Tapiola Vahinko-Tapiolan kokonaistulos kasvoi 344,3 miljoonalla eurolla 149,1 miljoonaan euroon (-195,2 milj. e). ”Suurin syy tuloksen parantumiseen löytyi onnistuneesta sijoitustoiminnasta”, sanoo Vahinko-Tapiolan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin nousi 7,2 prosenttiin (-4,6 %). Yhtiön vakavaraisuuspääoma nousi 1 317,0 miljoonaan euroon (1174,5 milj. e) ja vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin nousi 203,6 prosenttiin (189,2 %). Vahinko-Tapiolan konsernin vakuutusmaksutulo kasvoi alaa nopeammin, 4,0 prosenttia 675,1 miljoonaan euroon (648,9 milj. e). Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan vahinkovakuutuksen maksutulon kasvu oli noin kaksi prosenttia. Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3,9 prosenttia 629,5 miljoonaan euroon (606,1 milj. e). Vahinkovakuutuksen omistaja-asiakasetujen arvo oli 72,5 miljoonaa euroa (71,3 milj. e). Yhtiön kannattavuutta mittaava yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua aleni 102,7 prosenttiin (109,5 %). Omistaja-asiakasedut vaikuttavat yhdistettyyn kulusuhteeseen. Ilman omistaja-asiakasetujen vaikutusta olisi yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua ollut 94,7 prosenttia (101,0 %). Henki-Tapiola Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 13,7 prosenttia 233,1 miljoonaan euroon (205,0 milj. e). ”Merkittävintä kasvu oli sijoitussidonnaisissa säästöhenkivakuutuksissa ja henkilöriskivakuutuksissa”, Henki-Tapiolan toimitusjohtaja Minna Kohmo kertoo. Finanssialan Keskusliiton mukaan henkivakuutuksen maksutulo kasvoi alalla katsauskauden aikana noin 17,9 prosenttia, jossa uutta maksutuloa toi varainhoidollisen kapitalisaatiomarkkinan kasvu. Ilman sen vaikutusta alan maksutulo kasvoi noin 0,5 prosenttia. Henki-Tapiola ei vuonna 2009 myöntänyt kapitalisaatiosopimuksia. Henki-Tapiola –konsernin kokonaistulos kasvoi 214,4 miljoonalla eurolla 121,6 miljoonaan euroon (-92,8 milj. e). Henki-Tapiolan sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin nousi 7,0 prosenttiin (-1,1 %) ja vuoden vaihteessa emoyhtiöönsä sulautuneen tytäryhtiö Yritysten Henki-Tapiolan nettotuotto nousi 6,8 prosenttiin (-1,2 %). Konsernin vastuuvelan määrä oli 2,7 miljardia euroa (2,6 mrd e). Henki-Tapiolan ja Yritysten Henki-Tapiolan asiakasetujen määrä oli 9,8 miljoonaa euroa (9,7 milj. e). Henki-Tapiolan konsernin vakavaraisuusaste oli erittäin hyvällä tasolla ollen 17,3 prosenttia (14,7 %). Yritysten Henki-Tapiolan fuusio Keskinäiseen Henkivakuutusyhtiö Tapiolaan toteutui 31.12.2009. ”Fuusio lisää taloudellista tehokkuutta ja luo hyvän pohjan sekä yritys- että yksityisasiakkaiden palvelujen kehittämiselle yhä haastavassa taloudellisessa tilanteessa”, Kohmo toteaa. Tapiola Pankki Oy Tapiola Pankin tulos nousi 1,7 miljoonaan euroon (1,6 milj. e). ”Tilikauden tulos oli selvästi suunniteltua parempi epävarmasta tilanteesta huolimatta”, toimitusjohtaja Harri Lauslahti sanoo. Luottokanta kasvoi 183,1 miljoonalla eurolla 1 156,1 miljoonaan euroon (973,0 milj. e) ja varainhankinta asiakkailta 81,8 miljoonalla eurolla 1 271,8 miljoonaan euroon (1 190,0 milj. e). Asuntoluottojen kysyntä oli vilkasta ja luottokanta kasvoi alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Pankin korkokate oli 13,0 miljoonaa euroa (12,0 milj. e) ja vakavaraisuussuhde säilyi vahvana ja oli tilikauden päättyessä 16,3 prosenttia (18,7 %). Tapiola Pankin asiakasmäärä kasvoi 25 000 asiakkaalla 184 400 asiakkaaseen (159 400). Pankin markkinaosuus oli tilikaudella 2 prosenttia pääpankki- ja 2 prosenttia kakkospankkiasiakkuuksista. Tapiola Pankin markkinaosuus talletuksista oli 1,2 prosenttia (1,1 %). Tapiola Pankki –konsernin hallinnassa olevat varat kasvoivat tilikauden loppuun mennessä 6 835,8 miljoonaan euroon (6 069,5 milj. e). Tapiola Varainhoito Oy Tapiola Varainhoidon hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastopääomat kasvoivat vuoden 2009 aikana 1 026,0 miljoonasta eurosta 1 594,2 miljoonaan euroon. Suurin osa rahastopääomien kasvusta tuli uusmerkintöjen kautta. Varainhoidon liiketulos nousi 0,5 miljoonaa euroon (-0,2 milj. e). Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinoista nousi vuoden päättyessä 2,9 prosenttiin (2,5 %). Tapiolan rahastot saivat vuoden aikana lähes yksitoistatuhatta uutta osuudenomistajaa nostaen osuudenomistajien määrän lähes neljäänkymmeneenviiteentuhanteen 26 eri rahastossa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden sijoitukset kasvoivat merkittävästi vuonna 2009. ”Saimme uusia asiakkaita erityyppisistä instituutiosijoittajista. Myös olemassa olevat instituutioasiakkaat kasvattivat Tapiola Varainhoidossa hoidettavan varallisuuden määrää. Sijoituksia tehtiin suhteellisen tasaisesti korko-, osake- ja yhdistelmärahastoihin sekä täyden valtakirjan varainhoitoon”, Tapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström kertoo. Hyvä sijoitusvuosi näkyi Tapiola Varainhoito Oy:n hoitamien asiakassalkkujen sekä sijoitusrahastojen positiivisena tuottokehityksenä. ”Sijoitusrahastojen sijoituksellinen menestys oli erinomainen sekä absoluuttisesti että suhteutettuna otettuun riskiin”, Liljeström sanoo. Kiinteistö-Tapiola Oy Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtajan Vesa Immosen mukaan vuosi 2009 oli varsin hiljainen kiinteistösijoitusmarkkinoilla talouden taantumasta ja rahoituskriisistä johtuen. Yhtiön hallinnoima kiinteistövarallisuus kasvoi kuitenkin 139,6 miljoonalla 2 309,1 miljoonaan euroon (2 169,5 milj. e) ja vuokrattava pinta-ala 131 000 neliömetrillä 1,1 miljoonaan neliömetriin (1,0 milj. e). Kiinteistö-Tapiolan liikevaihto kasvoi 12,7 prosentilla 7,5 miljoonaan euroon (6,7 milj. e) ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. e). Yhtiön omavaraisuusaste nousi tilikauden lopussa 42,5 prosenttiin (27,8 %). Tilikauden aikana toteutettiin asiakkaille kiinteistöinvestointeja 268,0 miljoonalla eurolla (360,2 milj. e) ja kiinteistömyyntejä 42,7 miljoonalla eurolla (266,0 milj. e). Yhtiö hankki hallinnoimiinsa rahastoihin uusia sijoittajia ja sijoituskohteita, joiden myötä kiinteistörahastojen varallisuus kasvoi 223,7 miljoonaan euroon (148,6 milj. e). Eläke-Tapiola Eläke-Tapiolan sijoitustoiminta teki toimitusjohtaja Satu Huberin mukaan historiansa korkeimman tuloksen. Sijoitusten tuotot nousivat 13,5 prosenttiin (-8,3 %) käyvin arvoin laskettuna. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin nousi 591,2 miljoonaan euroon (-631,4 milj. e). Eläke-Tapiola lisäsi huomattavasti sijoituksia yrityksiin kuluneen vuoden aikana. Osakesijoitusten osuus nousi merkittävästi vuoden 2009 kuluessa. Alkuvuoden alle 15 prosentin tasolta osakesijoitusten määrä kaksinkertaistui vuoden aikana. Myös sijoituksia yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin lisättiin merkittävästi. Sijoitukset yrityksiin, niin osakkeisiin kuin lainoihin, kattoivat jo lähes puolet kaikista sijoituksista. Osakkeiden tuotto oli 39,4 prosenttia ja korkosijoitusten kaikkiaan 8,1 prosenttia. Yhtiön kokonaistulos nousi 1 195,3 miljoonalla eurolla 583,1 miljoonaan euroon (-612,2 milj. e). Eläke-Tapiolan maksutulo aleni 1,1 prosentilla 1388,0 miljoonaan euroon (1403,0 milj.e). Syynä tähän oli palkkasummien aleneminen talouden taantuman vuoksi. Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste nousi noin 23,7 prosenttiin (16,2 %) ja toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan nousi 3,0-kertaiseksi (2,9). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vastaavat luvut olisivat olleet 18,8 prosenttia (11,5 %) ja 2,4-kertainen (2,0). Asiakashyvitysten määrä on 18,6 miljoonaa euroa (12,7 milj. e). ---- Tiedotteen luvut ovat alustavia. Tapiola-ryhmän yhtiöiden tilintarkastetut tulokset julkaistaan maaliskuussa viikolla 12. Lisätiedot Vahinko-Tapiolan, Henki-Tapiolan ja Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnasta vuonna 2009 voit lukea tarkemmin sijoituskatsauksista, jotka löytyvät osoitteesta www.tapiola.fi/talous.

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.