Monipuolisuus tieteenaloissa Tapiolan yliopistolahjoitusten perustana

Tapiola-ryhmä lahjoittaa yhteensä 850 000 euroa yliopistoille. Koko Suomessa toimivana yhtiöryhmänä Tapiolan yliopistolahjoitusten arviointiperusteena ovat olleet valtakunnallisuus ja monipuolisuus tieteenaloissa. Tukea on haluttu antaa myös yleissivistävään korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen. Niin ikään halutaan tukea sekä suomen- että ruotsinkielistä yliopisto-opetusta.

Suurimmat lahjoitukset menevät Helsingin yliopistolle ja Aalto-yliopistolle. Kummallekin lahjoitetaan 300 000 euroa. Kolmanneksi suurimman lahjoituksen 100 000 euroa saa Tampereen yliopisto. Vaasan yliopistoa Tapiola tukee 50 000 eurolla. Tampereen Teknillinen ja Oulun yliopisto saavat kumpikin 30 000 euroa. Ruotsinkielisistä korkeakouluista tukea saavat Åbo Akademi 30 000 euroa ja Svenska Handelshögskolan 10 000 euroa.

”Yksi Tapiola-ryhmän vastuullisuuslupauksista on toimia yhteiskunnallisena arvovaikuttajana. Siksi pidämme tärkeänä, että kaupallisten ja teknillisten oppiaineiden lisäksi yritysten tukea ohjautuu muillekin tieteenaloille. Suuri tuki Helsingin yliopistolle on tästä hyvä esimerkki”, yhtiöryhmän johtaja Jari Saine sanoo.

Nyt julkaistujen lahjoitusten lisäksi Henki-Tapiola on ollut keväästä 2010 alkaen mukana Itä-Suomen yliopiston Vakuutetut vanhuspalveluiden vaihtoehdot (VVV) -hankkeessa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia vanhuudenturvan palvelumalleja ja -vaihtoehtoja sekä vanhuusiän vakuutustuotteita.

Lisätietoja:

Anu Pylkkänen
Johtaja, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet
09-4534080

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.