Sairauspoissaolot selvään laskuun työkyvyn hallinnalla

LEHDISTÖTIEDOTE
31.8.2011

”Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat suuri haaste niin yrityksille kuin julkiselle taloudelle. Eläke-Tapiolassa nähdään, että työkyvyn kokonaishallinnalla voidaan saada aikaan merkittäviä hyötyjä ja tuntuvia säästöjä. Olemme kehittäneet työkyvyn kokonaishallinnan mallia sekä asiakasyritystemme että Tapiolan omaan käyttöön”, kertoo Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Osuuskauppa Hämeenmaalla suunniteltiin ja toteutettiin työkyvyn hallintaprojekti vuonna 2010 yhteistyössä työhyvinvoinnin konsultointiyritys Crenean kanssa. Projektin ohjaajana toimi työhyvinvointikonsultti Jari Malmström.

”Saamamme kokemukset todistavat, että sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä voidaan vähentää suunnitelmallisella ja välittävällä toiminnalla. Tukemalla työntekijän työkykyä voimme yhdessä tehdä työstä tuottavampaa. Välittävä ja keskusteleva yrityskulttuuri luo puitteet pidemmille työurille”, vakuuttaa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin, joihin Osuuskauppa Hämeenmaassa on päästy työkyvyn eteen tehdyllä yhteistyöllä. Nämä kokemukset rohkaisevat meitä jatkamaan työkyvyn kokonaishallinnan mallin kehittämistä ja levittämistä muihinkin asiakasyrityksiimme”,Satu Huberkertoo.

Työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen kehitys

Osuuskauppa Hämeenmaan Työyhteisötutkimuksen yhteisindeksi ja työntekijöiden arvioima esimiestoiminta kehittyivät hyvältä tasolta kiitettävälle tasolle vuosina 2006–2009. Erinomaisesta kehityksestä huolimatta sairauspoissaolokustannukset kasvoivat Hämeenmaalla 39 % ja sairauspoissaolopäivien määrä 22 % vuosina 2006–2009.

Vuonna 2010 toteutetun työkyvyn hallintaprojektin tavoitteeksi asetettiin sairauspoissaolojen määrän ja kustannuksien hallinta yrityksen omalla toiminnalla. Yhteistyöllä henkilöstön, esimiesten, ylimmän johdon, luottamusmiesten ja työsuojeluorganisaation kanssa suunniteltiin työn mukautuksia ja työhönpaluun varhentamista. Eläke-Tapiolan edustajana projektissa toimi ylilääkäri Maarit Gockel.

Työkykyä työtä mukauttamalla

Työn mukautuksien avulla tarjottiin työntekijöille työtä, jossa he työkykynsä puolesta pärjäisivät parhaiten. Työtehtäviä rajattiin tai monipuolistettiin, työ saattoi jatkua toisessa toimipaikassa tai toimialalla, työvuoroja suunniteltiin yksilöllisemmin tai vastuualueita muutettiin. Työn mukautuksista haettiin yhdessä työntekijöiden kanssa vaihtoehtoja sairauslomalle.

Jos esimies tai työyhteisö havaitsi työntekijän työkyvyn alentumisen varhaiset signaalit, tavoitteena oli tarjota määräaikaisia työn mukautuksia. Myös työntekijöitä kannustettiin keskustelemaan työkyvyn haasteista esimiehen kanssa. Ensisijainen tavoite oli reagoida ennen sairauslomia. Työkyvyn haasteet näkyvät työyhteisöissä ja työn jäljessä useimmiten kauan ennen kuin työntekijä joutuu turvautumaan sairauslomiin. Toissijaisesti reagoitiin, jos työntekijä siirtyi sairauslomalle. Pitkällä sairauslomalla olleisiin otettiin säännöllisesti yhteyttä, ja yhdessä pohdittiin työhönpaluun mahdollisuuksia.

Työhönpaluuta pyrittiin varhentamaan lisäämällä ammatillisen kuntoutuksen käyttöä yhteistyössä Eläke-Tapiolan kanssa. Lisäksi hyödynnettiin KELAn osasairauspäivärahaa. Hämeenmaalle suunniteltiin myös oma tukimalli, Osuuskauppatuki, jolla tuettiin osa-aikaisten työntekijöiden varhennettua työhönpaluuta. Täydellä palkalla mutta lyhyemmällä työajalla paluu sairauslomalta onnistui helpommin. Osuuskauppatuella helpotettiin myös työntekijöiden siirtymistä paremmin työkykyä vastaavaan toimipaikkaan tai toimialalle. Sisäisillä siirtymisillä vähennettiin pysyvän työkyvyttömyyden riskiä ja säästettiin sairauspoissaoloissa.

Yhteistyöllä saavutettiin tuntuvia tuloksia

Projektin aikana 100 työntekijän kanssa suunniteltiin työn mukautuksia ja työhönpaluun varhentamista. Osa näistä työntekijöistä pystyi palaamaan töihin kesken sairausloman tai muuten varhennettuna, lähes kaksikymmentä työntekijää siirtyi toiseen toimipaikkaan tai toiselle toimialalle, jossa he tekivät työkykyä vastaavaa työtä. Valtaosa näistä 100 työntekijöistä pystyi jatkamaan mukautetussa työssä ilman sairauslomia. Työeläkeyhtiön korvaamia työkokeiluja käytettiin nelinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

Työntekijöiden, esimiesten, johdon ja luottamusmiesten yhteistyöllä saavutettiin tuntuvia tuloksia:

  • Osuuskauppa Hämeenmaan sairauspoissaolot vähenivät yli 4 000 päivällä.
  • Henkilötyövuotta kohti mitattuna sairauspoissaolopäivät vähenivät Hämeenmaalla yli 10 %, kun vertailuyrityksessä ne lisääntyivät lähes 13 %.
  • Projektivuonna Hämeenmaan sairausajalta maksetut palkat vähenivät yli 5 %, kun vertailuyrityksessä kasvua oli yli 5 %.
  • Hämeenmaan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus väheni projektivuonna 13 %. Vertailuyrityksen lähtövaihtuvuudessa ei tapahtunut vuonna 2010 muutosta.
  • Yrityksen toiminnan tehokkuutta mitattiin henkilöstökuluina myyntikatteesta. Työkyvyn hallintaprojektiin käytetyt panostukset ja muuttunut toiminta eivät heijastuneet yrityksen toiminnan tehokkuuteen kielteisesti, vaan päinvastoin. Hämeenmaan tehokkuusluvut paranivat projektivuonna merkittävästi enemmän kuin vertailuyrityksen.

Johtopäätökset ja projektin jatko 2011

Yritys voi omalla toiminnallaan vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Tehokas työkyvyn hallinta syntyy työntekijöiden ja esimiesten hyvällä yhteistyöllä. Yhdessä suunnitellut työpaikan ratkaisut tukevat työssä jatkamista ja työurien pituutta.

Työeläkeyhtiön tukema työhyvinvointitoiminta tukee kansallisia tavoitteita pidentää työuria ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyysriskejä. Hämeenmaan projekti jatkuu vielä vuoden 2011 ajan. Projektin toisena vuonna keskitytään muun muassa työterveyshuollon yhteistyön syventämiseen, työn monipuolistamiseen ja työhyvinvoinnin tuloskorttiajatteluun.

Lisätiedot:

Satu Huber
Toimitusjohtaja, Eläke-Tapiola
etunimi.sukunimi@tapiola.fi
(09) 453 2619

Taavi Heikkilä                                                                
Toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa
etunimi.sukunimi@sok.fi                                                      
(03) 813 0251                                                        

Jari Malmström
Työhyvinvointikonsultti, Crenea Oy
jari.malmstrom@medivita.fi
050 437 5470

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.