Tapiola: Ikäihmisten ääni kuuluviin eläkevuosien hoivapalvelujen kehittämisessä

LEHDISTÖTIEDOTE
6.5.2011

Väestön ikääntyminen tuottaa Suomeen uudenlaista liiketoimintaa ja osaamista, uskoo Henki-Tapiolan toimitusjohtaja Minna Kohmo. ”Ikääntyvillä on iso taloudellinen ja poliittinen voima. Elintasosta eläkeläiset eivät halua tinkiä, eikä heitä pidä niputtaa vain hoivapalveluiden tarvitsijoiksi”, Kohmo sanoo arvokasta vanhuutta käsittelevässä ProudAge-lehdessä.

Minna Kohmon mukaan lisääntyviä palvelutarpeita ei pystytä täyttämään ilman julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tapiola osallistuu yhteistyömallien selvittämiseen muun muassa Itä-Suomen yliopiston Vakuutetut vanhuspalvelujen vaihtoehdot -tutkimushankkeen kautta. Siinä etsitään ratkaisuja erilaisiin hoivapalvelujen vaihtoehtoihin ja rahoitustapoihin. Tutkimuksessa kartoitetaan muun muassa yhteiskunnan vanhuspalvelujen riittävyyttä tulevaisuudessa. Henki-Tapiola on tutkimushankkeen suurin yksityinen rahoittaja. Hankkeen tutkimustulokset valmistuvat keväällä 2012.

”Tiedämme, että elämä eläkekauden alussa on aktiivista ja toimeliasta, mutta hoivan tarve kasvaa, kun eläkeläinen vanhenee. On varauduttava siihen, että ihminen voi elää jopa neljäkymmentä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen”, Kohmo sanoo ProudAge-lehdessä.

Uusia vaihtoehtoja omaan varautumiseen

Oma varautuminen on tärkeä keino varmistaa mahdollisuudet hankkia toiveiden mukaisia hoivapalveluja eläkeiässä. Minna Kohmo painottaa paitsi vapaaehtoista eläkesäästämistä, myös niin sanotun kertamaksuisen elinikäisen lisäeläkkeen kehittämistä.

Kertamaksuinen lisäeläke tarkoittaa sitä, että lisäeläkkeen säästämistä ei tarvitse aloittaa kymmeniä vuosia ennen eläkeikää. Henkilö maksaa työeläkkeelle siirtyessään esimerkiksi 20 000 euron kertasumman, jota hän nostaa kuukausittain lisäeläkkeenä lakisääteisen työeläkkeen lisänä loppuelämänsä ajan. Tällä hetkellä kertamaksuisesta lisäeläkkeestä peritään nostamisen yhteydessä 28 prosentin pääomavero, jonka lisäksi eläkesäästön tuottoa verotetaan. Kohmo painottaa, että hän ei ole vaatimassa kertamaksuiselle eläkkeelle verotuksellista tukea vaan ainoastaan reilua, neutraalia verokohtelua.

Huippuesiintyjät käynnistivät ProudAgen

ProudAge on yksityinen hanke vanhustyön arvostuksen nostamiseksi. Hankkeen keskeinen teema on, että vanhuus on väistämätöntä ja että vanhuutta tulisi arvostaa yhteiskunnassa nykyistä enemmän. ProudAge peräänkuuluttaa intohimoista asennetta vanhustyön kehittämiseen. Väestön ikärakenteen muutos voi mahdollistaa uusia menestystarinoita, jotka liittyvät vanhusten ja ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseen.

Tapiola on yksi hankkeen tukijoista. Tapiola haluaa vaikuttaa väestön ikääntymisen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja osallistua aktiivisesti aiheesta käytävään keskusteluun. Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat osa Tapiolan vastuullista yritystoimintaa ja vastuullisuuslupauksia, jotka Tapiola on tehnyt asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

ProudAge-hanke julkistettiin torstaina 5.5.2011 Espoon Tapiolassa, Tapiola-ryhmän auditoriossa pidetyssä seminaarissa. Samalla julkistettiin myös ProudAge-lehti.

Seminaarin avasivat Minna Kohmo ja FinPron tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen. ProudAge-hankkeen koordinaattori, työyhteisövalmentaja Anna Pylkkänen esitteli hanketta. Sipoon kunta julistautui tilaisuudessa Suomen ensimmäiseksi ProudAge-kunnaksi. Sipoon vanhustyön päällikkö Helena Räsänen esitteli sipoolaista vanhustyön mallia. Puheenvuorot kuultiin myös nimekkäiltä esiintyjiltä, kuten kansanedustaja Mikael Jungnerilta, taiteilija Aira Samulinilta ja Åbo Akademin johtamisen professorilta Alf Rehnilta.

Lisätiedot:

Minna Kohmo
toimitusjohtaja, Henki-Tapiola
050 5566 507

www.tapiola.fi/vastuullisuus

www.proudage.fi

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.