Tapiola lahjoittaa vesien suojeluun 10 000 euroa

LEHDISTÖTIEDOTE
4.8.2011

Tapiola-ryhmä lahjoittaa 10 000 euroa Suomen Luonnonsuojeluliiton vesiensuojelutoimintaan. Lahjoitus liittyy Tapiolan paperittoman palvelun kampanjaan, jossa tavoitteena oli saada vähintään 10 000 asiakasta siirtymään paperittoman palvelun käyttöön.

Paperiton palvelu tarkoittaa, että asiakas saa kaiken vakuutuspostin ja vakuutusasiakirjat sähköisesti Tapiolan verkkopalveluun. Kirjepostin väheneminen pienentää paperin kulutusta, vähentää kuljetuksia ja sitä kautta ympäristön kuormitusta.

Tapiola lupasi 10 000 euron lahjoituksen asiakkaiden valitsemaan luonnonsuojeluhankkeeseen, jos 10 000 paperittoman asiakkaan tavoite täyttyy toukokuun loppuun mennessä. Tavoite täyttyi hienosti, ja paperittoman palvelun sopimuksia tuli yli 16 000 kappaletta. Suurin osa, 82 prosenttia vastaajista oli äänestyksessä sitä mieltä, että lahjoitus kuuluu pienvesien ja Itämeren suojelulle.

Tapiola-ryhmä kiittää kaikkia paperittoman palvelun käyttöön ottaneita ja äänestykseen osallistuneita. Kannustamme edelleen asiakkaitamme valitsemaan paperittoman palvelun. Valinnan voi tehdä helposti Tapiolan verkkopalvelun vakuutuspuolella, jonne pääsee kaikkien pankkien verkkotunnuksilla.

Kuluvan vuoden aikana Luonnonsuojeluliitto jatkaa muun muassa lähteiden ja soiden ennallistusprojekteja eri osissa maata. Lähdeluonto on uhanalaista ja sen pelastamisella on kiire. Yhden lähteen ennallistaminen voidaan toteuttaa noin 2 000 eurolla. Soiden ennallistaminen parantaa myös ympäröivien vesien tilaa. Kun suo-ojat tukitaan, kiintoainesvalumat puroihin ja järviin vähenevät.

Vesien suojelu on Suomen Luonnonsuojeluliiton erityinen teema vuonna 2012. Vuoden pääteemoja ovat maankäytön ja vesiensuojelun yhteydet sekä turvetuotannon vesistövaikutusten vähentäminen. Kesällä 2012 Luonnonsuojeluliitto järjestää Big Jump -tempauksen puhtaiden vesien puolesta.

Tapiola ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ovat aloittaneet energianeuvonnan

Suomen Luonnonsuojeluliitto on Suomen Punaisen Ristin ohella Tapiolan pääyhteistyökumppani. Luonnonsuojeluliitto ja Tapiola aloittivat keväällä uudenlaisen yhteistyön energianeuvonnassa. Luonnonsuojeluliiton Negawattineuvonta kannustaa taloyhtiöitä ja asukkaita ympäri Suomen toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa. Tapiola-ryhmän tukema Negawattineuvonta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010–2011.

”Energianeuvonnan kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa valtakunnallisesti ja edistää sekä energiansäästöä sekä ympäristötietoisuutta. Yhteistyö on osa Tapiolan yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa Tapiolan vastuullisuuslupauksia”, sanoo asiantuntija Elina Kuusela Tapiola-ryhmän yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta -yksiköstä.

Lisätiedot:

Elina Kuusela
asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta
Tapiola-ryhmä
09 453 8462
etunimi.sukunimi@tapiola.fi

www.tapiola.fi/paperiton
www.tapiola.fi/vastuullisuus

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.