Tapiola nostaa Suomen talouden ennusteen 3,5 prosenttiin – euroalueen kriisi johtanee velkajärjestelyihin

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkinen 15.6.2011 klo 9.00

TAPIOLA PANKIN SUHDANNEKATSAUS 1/2011: Suomessa talouden elpyminen käynnistyi euroalueen keskiarvoa myöhemmin, mutta viimeisen vuoden ajan talouskasvu on ollut jopa Saksan kasvuvauhtia ripeämpää. Tapiola nostaa Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuennustetta prosenttiyksiköllä 3,5 prosenttiin. Inflaatio nousee tänä vuonna 3,2 prosenttiin. Kustannusten nousu ja euroalueen velkakriisi rapauttavat kuluttajien talousluottamusta. Tapiolan näkemyksen mukaan Kreikan ja Portugalin kriisit ovat räjähdysherkässä vaiheessa, ja velkajärjestelyt maissa ovat todennäköisiä. 

Suomen talous on kasvanut kuluneen vuoden ajan keskimäärin yli 5 prosentin vauhtia. Kokonaistuotannon taso on silti edelleen yli 3,5 prosenttia alempana kuin huippuaikana kolme vuotta sitten. Tapiolan ennusteen mukaan edellinen huipputaso saavutetaan vuoden 2012 aikana.

Maailmanlaajuisen kysynnän heikkeneminen alkaa kuitenkin vähitellen heijastua myös Suomen talouteen. Nouseva kustannusinflaatio alentaa kotitalouksien reaalista ostovoimaa, luo painetta yritysten voittomarginaaleihin ja jarruttaa investointien elpymistä. Inflaatio yltää tänä vuonna 3,2 prosenttiin. Ensi vuodelle Tapiola ennustaa edelleen 2,0 prosentin inflaatiota. Kustannukset uhkaavat kuitenkin kohota ensi vuonna välillisten verojen ja korkotason mahdollisen nousun seurauksena.

Työttömyys on alentunut odotetusti. Tapiola arvioi edelleen tämän vuoden työttömyysasteeksi 7,8 ja ensi vuodelle 7,4 prosenttia. Työllisyys on kääntynyt entistä selvemmin nousuun.

”Finanssikriisin yhteydessä Suomen teollisuustuotanto supistui lähes 25 prosenttia. Taantumassa hävinneet teolliset työpaikat on valtaosaltaan menetetty. Jatkossa kilpailukyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeätä, ja inflaatio pitäisi kyetä pitämään kilpailijamaita alhaisempana. Verotuksen kiristyminen vaikeuttaa kilpailukyvyn ylläpitoa. Työn ja yritysten pääoman verottaminen on erityisen ongelmallista investointien ja uusien työpaikkojen syntymisen kannalta”, sanoo Tapiola Varainhoidon ekonomisti Timo Vesala.

Euroalueen uhkana uusi finanssikriisi, jos velkakierre syvenee

Maailmantalouden kasvu on hidastumassa teollisuusmaiden johdolla. Euroalueen kasvu oli alkuvuonna vahvaa, mutta velkakriisin leviäminen, kansainvälisen talouden hidastuminen ja yliarvostettu euro hidastavat kasvua tänä ja ensi vuonna. Velkakriisin syveneminen voi pahimmillaan laukaista uuden finanssikriisin. Uusia apupaketteja, esimerkiksi Kreikalle, pidetään kuitenkin välttämättöminä.

”Näin pankeille ”ostetaan” aikaa hankkia riittävästi pääomapuskureita uhkaavaa uutta kriisiä vastaan. Samalla muille ongelmamaille tarjotaan mahdollisuus hakea markkinoiden luottamus omalle taloudenpidolleen. Apupaketit ovat kuitenkin veronmaksajille epäedullisia, mikä syö niiden poliittista hyväksyntää. Riskinä on myös, etteivät Portugali ja Irlanti saa talouksiaan uskottavalle uralle riittävän nopeasti”, Vesala sanoo.

Euroopan keskuspankki EKP jatkaa koronnostoja, mutta kriisien sarjan jatkuessa nostoja tulee markkinaodotuksia vähemmän. Yhdysvaltain keskuspankki FED jatkaa nollakoron politiikkaa.

Tapiola Varainhoidon suositus on pitää osakkeet edelleen alipainossa

Raaka-aineiden hinnat ovat perinteisesti ennakoineet kysyntämuutoksia. Viimeaikainen hintojen nousu voi kertoa joko kasvun vauhdittumisesta tai spekulatiivisen kysynnän kasvusta. Myös erilaiset rahoitus- ja hyödykemarkkinamuuttujat sekä pörssikurssit ovat hyviä reaalitalouden ennustajia.

Tapiola Varainhoito muutti keväällä sijoitusstrategiaansa tuottohakuisesta enemmän pääomia suojaavaksi. Päätös perustuu keskipitkän aikavälin näkymiin, omaisuusluokkien suhteellisiin arvostuksiin ja riskeihin. Osakkeiden osuus laskettiin mallisalkussa alipainoon, 50 prosentista 40 prosenttiin. Tapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksessä suositus on edelleen pitää osakkeet alipainossa.

”Suosittelemme pitämään osakesalkussa Yhdysvallat ylipainossa, Euroopan neutraalissa ja Suomen, kehittyvät markkinat sekä Japanin alipainossa. Toimintaympäristö on haastava, sillä reaalitalous heikkenee ja rahatalous kiristyy. Riskinä on stagflaatio eli samanaikainen talouskasvun pysähtyminen ja inflaation nousu”, Tapiola-ryhmän pääekonomisti, Tapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Jari Järvinen sanoo.

Maltti palasi asuntomarkkinoille

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat alkuvuonna noin prosentin verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat kohosivat vuoden takaisesta 4,3 prosenttia ja muualla Suomessa 3,6 prosenttia. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin 16,0 ja 7,7 prosentin kasvuluvut viime vuonna samaan aikaan. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudun vanhan kerrostalohuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli 3 338 euroa ja muualla Suomessa 1 632 euroa.

Palkkataso on reaalisesti laskenut alkuvuonna nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla, mikä osaltaan hillitsee myös asuntojen hintojen nousua.

”Yhä useampi asunnonostaja näyttää sisäistäneen ajatuksen, ettei viime vuosien poikkeuksellisen alhainen korkotaso ehkä olekaan pysyvää ja monet ainakin vakavasti harkitsevat suojautumista koronnousua vastaan. Epävarmuustekijöistä johtuen asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet kevään aikana, eikä ostajilta tule yhtä rohkeita tarjouksia kuin vuosi sitten. Oletamme hintakehityksen kuitenkin säilyvän positiivisena”, sanoo Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Asuntotarjonta on selkeässä kasvussa, kun moni taantuman jälkeen käynnistetty asuntohanke on valmistunut kuluvan vuoden aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asuntoja valmistui asuinkuutioina mitaten 54 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Lue koko suhdannekatsaus Tapiolan sijoittaja-asiakkaiden verkkolehdestä www.sijoitustalous.fi.

LISÄTIEDOT:

Suhdannekatsaus:                                                      
Timo Vesala
ekonomisti, Tapiola Varainhoito
050 5320 702

Jari Järvinen                                                                  
pääekonomisti, Tapiola-ryhmä                                     
040 5639 761                                                                                                            

Asunto- ja kiinteistömarkkinat:
Vesa Immonen
toimitusjohtaja, Kiinteistö-Tapiola
040 5322 808

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tapiola.fi

 

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa

Liitteet & linkit