TAPIOLA PANKIN SUHDANNEKATSAUS 2/2010: Suomen kasvunäkymät kohtalaisen hyvät – verotuksen kiristyminen syö kilpailukykyä

Suomessa kuluttajien ja yritysten luottamus on nyt korkealla, ja lyhyen aikavälin kasvunäkymät ovat kohtalaisen hyvät. Tapiola Pankki ennustaa Suomen kokonaistalouden kasvavan ensi vuonna 2,5 prosenttia. Kasvu hidastuu kuitenkin vuonna 2012. Euroalueen kriisi on myös Suomen talouden pahin riski. Kriisin vaatimat toimenpiteet vievät EU:ta kohti liittovaltiota ja kaventavat Suomen finanssipoliittista päätösvaltaa, sanoo Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen.

Vuoden 2010 vahvasta kasvusta huolimatta Suomen kokonaistuotannon taso on edelleen yli 5 prosenttia alempi kuin edellinen huipputaso, jolle päästäneen vasta vuonna 2013.

”Lyhyen aikavälin näkymät ovat Suomessa kohtalaisen hyvät. Yritysten ja kuluttajien luottamusindikaattorit ovat korkealla. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa kulutukseen. Se antaa hyvät lähtökohdat kasvuun”, Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen sanoo.

Suomessa kasvun painopiste siirtyy vuosina 2011–12 viennistä kotimaiseen kysyntään. Rakentamisen elpyminen näkyy investointien vahvana kasvuna. Verotuksen kiristyminen vaikeuttaa kuitenkin kilpailukyvyn ylläpitoa. Ruuan ja energian hintojen nousu voimistavat inflaatiota 2011. Välillisten verojen ja korkojen mahdollinen nousu puolestaan luovat kustannuspainetta vuodelle 2012. Kansainvälisen talouden heikkeneminen ja euroalueen velkaongelmat ovat Suomen taloudelle merkittävä riskitekijä.

”Euroalueen kriisin hoito edellyttää tiiviimpää finanssipolitiikan koordinaatiota EU:n komission ja jäsenmaiden kesken. Tämä vie meitä kohti liittovaltiokehitystä. Verotuksesta ja julkisista menoista päätetään entistä enemmän Euroopan tasolla, ja Suomen itsenäinen liikkumavara finanssipolitiikassa kapenee merkittävästi. Palkkaneuvottelujen merkitys korostuu, sillä ylisuuret palkankorotukset heikentävät yritysten kilpailukykyä ja maksavat työpaikkoja”, Järvinen sanoo.

Tapiola ennustaa vuoden 2011 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi 7,8 prosenttia ja vuoden 2012 vastaavaksi luvuksi 7,4 prosenttia. Työttömyyden aleneminen jo kuluvan vuoden aikana on ollut erittäin myönteinen yllätys, joka tukee yksityistä kulutusta. Toisaalta, työpaikkansa menettäneiden ostovoima saattaa jopa kääntyä miinusmerkkiseksi ensi vuonna verotuksen ja inflaation kiristymisen vuoksi. Tapiola ennustaa inflaation nousevan ensi vuonna 2,2 prosenttiin. 

Teollisuusmaiden rahapolitiikka on ”japanilaistunut”

Maailmantalouden kasvu hidastuu jälleen keväällä 2011. Talouden kasvunäkymät ovat kaksijakoiset: teollisuusmaat kärsivät veloista ja kehittyvät markkinat kasvavat. Kehittyvienkin talouksien kasvu kuitenkin hidastuu, sillä globaali kasvu nojaa entistä enemmän aitoon kysyntään.

Teollisuusmaiden kasvunäkymät ovat heikot lähivuosina eikä kestävää, voimakasta kasvua ole näköpiirissä ennen kuin talouksien rakenteelliset ongelmat on ratkaistu.

”Teollisuusmaiden rahapolitiikka on ”japanilaistunut”. Kriisien sarja jatkuu eivätkä keskuspankit pääse nostamaan korkoja”, Järvinen sanoo.

Yhdysvaltain keskuspankki FED jatkaa nollakoron politiikkaa ja määrällistä elvytystä. Myös Euroopan keskuspankki EKP pitäytyy nykyisessä korkotasossa. Kriisien sarja jatkuu eikä koronnostoihin ole mahdollisuutta ennustejaksolla.     

Sijoitusnäkemys mukaan suhdannekatsaukseen

Suhdannekatsauksen uutena osiona mukana on nyt myös Tapiola Varainhoidon 6-12 kuukauden sijoitusnäkemys. Sijoitusnäkemys perustuu omaisuusluokkien suhteelliseen arvostukseen, näkymiin ja riskeihin. Toimintaympäristöä leimaavat hidas kasvu ja kevyt rahatalous. Riskinä on teollisuusmaiden deflaatio eli hintatason yleinen lasku.

Tapiola Varainhoidon allokaatiostrategian mukaan joukkolainat ovat ylipainossa, osakkeet neutraalissa ja käteinen alipainossa. Korkostrategiassa yrityslainat ovat ylipainossa ja valtionlainat alipainossa. Osakestrategiassa Yhdysvallat on ylipainossa, kehittyvät markkinat ja Eurooppa neutraalissa painossa sekä Suomi ja Japani alipainossa.  

”Pitkän aikavälin teemamme liittyy kehittyviin markkinoihin. Sijoittajat hakevat kasvua, tuottoa ja laatua, ja nämä kaikki löytyvät kehittyviltä markkinoilta. Lyhyellä aikavälillä on kuitenkin olemassa riskejä, joiden vuoksi kehittyvillä markkinoilla ei kannata olla täydellä painolla mukana. Osakkeista suosimme tällä hetkellä yhdysvaltalaisia osakkeita. Joukkolainoista suosimme yrityslainoja.”

Asuntojen hintojen nousu tasaantui

Kotimaan asuntomarkkinoilla hintojen nousu tasaantui heinä-syyskuussa. Pääkaupunkiseudulla pitkään jatkunut asuntojen hintojen nousu pysähtyi ja kääntyi hienoiseen laskuun. Muualla maassa hinnat nousivat aikaisempaa hitaammin. Verrattuna edellisvuoteen vanhojen asuntojen hinnat nousivat kuitenkin koko maassa 7,8 prosenttia. Asuntokauppa rauhoittui lokakuussa, kun normaalisti kauppaa käydään vilkkaasti joulukuun alkuun asti. Talouden epävarmuus on saanut monet asunnonostajat varovaisemmiksi päätöksenteossaan.

Asuntorakentaminen on jälleen vauhdissa. Syyskuussa kasvua kertyi huimat 63 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti pientalojen ja rivitaloasuntojen rakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana myös ensi vuonna. Sen sijaan asuinkerrostaloille myönnettyjen uusien rakennuslupien lupakuutiot pienenivät lähes 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämän uskotaan osaksi johtuvan valtion elvytys- ja tukitoimien vähentymisestä.

”Markkinoiden tervehtymiselle voimakkaimman hintojen nousun hiipuminen on hyvä uutinen, ja se pienentää hintakuplan vaaraa. Uudistuotannon kasvu lisää asuntotarjontaa, vaikkakin viiveellä”, Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtaja Vesa Immonen sanoo.

Lue koko tiedote taulukoineen pdf-versiona (liite).

Lue koko suhdannekatsaus Tapiolan sijoittaja-asiakkaiden verkkolehdestä www.sijoitustalous.fi.

LISÄTIEDOT:

Suhdannekatsaus:                                                      
Jari Järvinen                                                                  
pääekonomisti, Tapiola-ryhmä                                     
(09) 453 2049                                                                                                           

Harri Lauslahti
toimitusjohtaja, Tapiola Pankki
(09) 453 7100                    

Asunto- ja kiinteistömarkkinat:
Vesa Immonen
toimitusjohtaja, Kiinteistö-Tapiola
(09) 453 3412

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tapiola.fi

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Liitteet & linkit