Tapiola Pankki –konserni siirtyy IFRS-raportointiin

Tapiola Pankki –konserni siirtyy käyttämään kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standard) vuoden 2010 tilinpäätöksestä alkaen. Aikaisemmin Tapiola Pankki ja sen tytäryhtiö Tapiola Varainhoito Oy ovat noudattaneet tilinpäätöksessään suomalaisia FAS-tilinpäätösstandardeja (Finnish Accounting Standards).

26.1.2011

”Konserni siirtyy IFRS-käytäntöihin, koska se haluaa vahvistaa asemaansa pääomamarkkinoilla. Tapiola Pankin on tarkoitus ryhtyä laskemaan liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja debentuureja tulevana keväänä. Näin Pankki voi laajentaa varainhankintakeinojaan”, kertoo toimitusjohtaja Harri Lauslahti Tapiola Pankista.

Vuoden 2010 Tapiola Pankki –konsernin tilinpäätös laaditaan uusien periaatteiden mukaan. Tilinpäätös julkistetaan osana Tapiola Pankin ja Tapiolan Varainhoidon vuosikertomuksia 23.3.2011.

Keskiviikkona 16.2.2011 julkaistaan ennakkotiedot pankkikonsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2010 sekä siirtymälaskelmat. Tiedotteessa kerrotaan IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen keskeisistä vaikutuksista pankkikonsernin vuoden 2009 taloudelliseen informaatioon. Tiedotteessa esitetään alustavat laskelmat IFRS-siirtymispäivän 1.1.2009 avaavasta taseesta ja tilivuodesta 2009 sekä IFRS-periaatteiden että FAS-periaatteiden mukaan. Lisäksi esitetään myös keskeiset tunnusluvut sekä IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen aiheuttamat muutokset tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin.

Lisätiedot

Talousviestinnän aikataulut löytyvät osoitteesta www.tapiola.fi/talous.

Harri Lauslahti
Toimitusjohtaja
Tapiola Pankki
puh. (09) 453 7100 ja 040 847 8790

Heikki Honkanen
Talous- ja riskienhallintajohtaja
Tapiola Pankki
puh. (09) 453 7110 ja 040 728 4635

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tapiola.fi.

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.