Tapiolalta kaksi uutta korkorahastoa

 

Tapiola Varainhoito tuo markkinoille keskiviikkona 25.5.2011 täysin uuden Tapiola Kehittyvät Korkomarkkinat -korkorahaston, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin ja kehitysmaihin. Lisäksi Tapiola 2010 –yhdistelmärahasto muuttui Tapiola Korkomaailma –korkorahastoksi huhtikuussa. Muutosten johdosta Tapiolan rahastoasiakkaat voivat sijoittaa kansainvälisille korkomarkkinoille entistä laajemmin ja tehokkaammin ja saada korkotuottoja kasvavilta kehittyviltä markkinoilta.

Toukokuussa aloittava Kehittyvät korkomarkkinat –rahasto sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille.

”Uskomme, että kehittyvien maiden korkomarkkinat tarjoavat mahdollisuuden pitkällä aikavälillä teollisuusmaita parempiin tuottoihin. Kehittyvät maat kasvavat voimakkaasti, eikä niillä ei ole velkaa länsimaiden tapaan. Tosin näissä maissa on myös suurimmat riskit”, sanoo Tapiola Varainhoidon pääekonomisti ja apulaisjohtaja Jari Järvinen.

Järvisen mukaan korkomarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin kaksijakoiset. Länsimaissa lyhyissä koroissa on nousupaineita, mikä hankaloittaa hyvien tuottojen saamista. Lisäksi monien Euroopan maiden ylivelkaantuneisuus tekee korkosijoituksista euroalueelle riskipitoisia.

”Kehittyvät markkinat tarjoavat taas sijoittajille mahdollisuuden hyviin tuottoihin ja laadukkaisiin valtion- ja yrityslainoihin, koska näiden valtioiden taloudet ovat paremmin tasapainossa kuin monissa länsimaissa ja näissä maissa talous kasvaa voimakkaasti.”

Salkunhoidossa hyödynnetään kansainvälisiä kumppaneita

Kehittyvät korkomarkkinat -rahaston sijoituskohteena ovat pääsääntöisesti erityyppiset kohderahastot, jotka voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin kehittyvissä maissa. Lisäksi pieni osa rahaston varoista sijoitetaan kehitysmaihin, mikä nostaa rahaston tuotto-odotusta. Rahasto voi sijoittaa myös suoraan edellä mainitun kaltaisiin korkoinstrumentteihin.

Huhtikuussa startannut Tapiola Korkomaailma sijoittaa puolestaan teollisuusmaiden valtionlainoihin ja yrityslainoihin sekä kehittyvien maiden valtionlainoihin ja yrityslainoihin erilaisten rahastojen kautta.

”Tavoitteenamme on, että pitkällä aikavälillä puolet sijoituksista olisi teollisuusmaissa ja puolet kehittyvillä markkinoilla. Tämä rajaa rahaston riski- ja tuottotason alhaisemmaksi kuin Kehittyvät korkomarkkinat -rahastossa”, Jari Järvinen sanoo.

Molempien uusien rahastojen salkunhoidossa Tapiola Varainhoito hyödyntää kansainvälisten yhteistyökumppaneiden osaamista oman analyysin lisäksi.  

Uusissa rahastoissa sijoitusvalikoima on laaja

Molemmat uudet korkorahastot ovat niin sanottuja korkovarainhoitorahastoja. Tapiola Varainhoidon korkorahastovalikoimaan kuuluu lisäksi lyhyen koron rahastot, jotka sopivat lyhytaikaiseen sijoittamiseen, ja pitkän koron rahastot, joissa riskitaso on korkeampi ja sijoitusaika pidempi.

Korkovarainhoitorahastot eroavat pitkän ja lyhyen koron rahastoista siinä, että ne sijoittavat maantieteellisesti laajemmin euroalueen ulkopuolella ja niiden sijoituskohteiden valikoima on laajempi. Sijoituskohteissa on mukana muun muassa high yield –yrityslainat, globaalit valtionlainat, kehittyvien markkinoiden valtion- ja yrityslainat sekä kehitysmaiden lainat.

Riskitasoltaan nämä uudet rahastot sijoittuvat korko- ja osakerahastojen välimaastoon. Suositeltu sijoitusaika on vähintään 2-5 vuotta markkinatilanne huomioiden. Rahastot sopivat asiakkaille, jotka haluavat hyötyä kansainvälisten korkomarkkinoiden kehityksestä osakemarkkinoita pienemmällä riskillä.

Rahastoihin voi tehdä kertamerkintöjä minimissään 500 eurolla tai säästää kuukausittain alkaen 30 euroa per kuukausi.

Lisätiedot

Jari Järvinen, pääekonomisti, apulaisjohtaja, Tapiola Varainhoito, puh. 040 563 9761, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tapiola.fi

 

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Liitteet & linkit