Tapiolan asuntosijoitustuote oli myyntimenestys

TIEDOTE
11.4.2011

Vuosi 2010 oli asuntomarkkinoilla asuntokauppojen volyymilla mitattuna aktiivinen vuosi. Tämä näkyi Tapiolan viime vuoden kesäkuussa markkinoille tuoman asuntosijoitustuotteen suosiossa. Tapiola Asuntosijoitus houkutteli sekä yksityishenkilöitä että institutionaalisia sijoittajia niin paljon, että se merkittiin täyteen ennen määräaikaa. Sijoitusten suuruudet vaihtelivat 100 000 euron ja useamman miljoonan välillä. Kaikkiaan tuotetta merkittiin 30 miljoonan euron arvosta. Tapiola aikoo jatkossakin tuoda vastaavia kiinteistösijoitustuotteita markkinoille siten, että Tapiolan sijoittajat pääsevät hyötymään Kiinteistö-Tapiolan osaamisesta.

Tapiola Asuntosijoitus on sijoitustuote, jonka avulla yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat sijoittaa hajautetusti pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoille ja saada tuottoa uusien asuntojen hintojen noususta sekä hyvistä vuokratuloista.

Tapiola Asuntosijoitus tuotiin markkinoille kesäkuussa 2010 ja myynti päättyi maaliskuussa 2011. Tapiola Asuntosijoitus on sijoitustuotteena ainutlaatuinen, sillä siihen voivat sijoittaa yritykset, yhteisöt ja myös yksityishenkilöt, joilla on sijoitettavaa varallisuutta vähintään 100 000 euroa. Asuntosijoituksen sijoituskohteena oleva sijoituskori sijoittaa varansa Tapiola KR IV Ky -kiinteistöpääomarahastoon ja Tapiola Varainhoidon valitsemiin korkorahastoihin. Tapiola KR IV Ky on kiinteistöpääomarahasto, joka sijoittaa ja rakennuttaa uusia asunto-osakeyhtiöitä, jotka se itse omistaa kokonaan.

Asunnot vuokrataan ja myydään sopivassa markkinatilanteessa. Sijoituskohteena olevien asunto-osakeyhtiöiden sijaintiin ja laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota, mikä parantaa myyvyyttä. Tuotteen avulla siis myös yksityissijoittajilla on ollut mahdollisuus ryhtyä asuntosijoittajaksi suuren kiinteistösijoittajan tapaan ilman oman sijoitusasunnon hankintaa. Tuottojen maksun on määrä alkaa helmikuussa 2012, ja tavoitteena on maksaa tuottoja sijoittajille kahdesti vuodessa.

”Tällaiselle tuotteelle on kysyntää. Asiakkaalla on mahdollisuus saada hyvää tuottoa ja riskin hajautusta vaihtoehtoisesta sijoituskohteesta. Lisäksi, asiakas ymmärtää sijoituksen helposti, kun voi käydä katsomassa asuntokohteita itse paikan päällä. Tapiola pyrkii tuomaan uusia samantyylisiä ratkaisuja asiakkailleen. Sijoituskohteet voivat kuitenkin olla mahdollisesti muunlaisia kiinteistöjä, kuin vuokra-asuntoja”, sanoo Henki-Tapiolan tuotteiden ja palveluiden kehityksestä sijoitusasiakkaille vastaava Tom Lillandt.

Rakenteilla 700 asunnon kiinteistösalkku

Kiinteistöpääomarahasto Tapiola KR IV Ky on rakentamassa noin 700 huoneiston kiinteistösalkkua pääkaupunkiseudulle. Suurin osa asunnoista vuokrataan, mutta osa asunnoista myydään heti niiden valmistuttua. Heti myytävät asunnot sijaitsevat erinomaisilla paikoilla.

”Tapiola Asuntosijoitukseen sijoittaneen on helppo hymyillä. Me halusimme tehdä asuntosijoittamisesta vaivatonta, ja niin moni sijoittaja tarttui tilaisuuteen, että Tapiola Asuntosijoitus merkittiin täyteen ennenaikaisesti. Myyntimenestys on myös ymmärrettävää, koska kohteena oleva asuntosalkku on erinomainen ja ainutlaatuinen. Uskon vahvasti, että sijoittajat tulevat olemaan erittäin tyytyväisiä saamiinsa tuottoihin. Kiinteistö-Tapiolan tehtävä on hankkia parasta tuottoa sijoitukselle. Reagoimme nopeasti markkinamuutoksiin ja Tapiola Asuntosijoituksen sijoittajat pääsevät hyötymään siitä”, kertoo kiinteistörahastoista vastaava Kim Särs Kiinteistö-Tapiolasta.

Kiinteistöpääomarahaston hallinnosta, sijoitus-, vuokraus ja myyntipäätöksistä vastaa Kiinteistö-Tapiola.

Tapiola Asuntosijoituksen todennäköinen sijoitusaika on 7-8 vuotta, eli on suunnattu pitkäjänteiselle sijoittajalle. Asuntosijoituksesta tavoitellaan 6-9 prosenttia vuotuista tuottoa koko sijoitusajalla. Tuotto koostuu vuokratuotosta asuntokohteiden omistamisen aikana ja mahdollisesta myyntivoitosta, kun asuntoja myydään sekä korkorahastojen tuotoista.

Lisätiedot

Henki-Tapiola:
Tom Lillandt
040 749 6064

Kiinteistö-Tapiola:
Kim Särs
040 501 9981
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tapiola.fi

www.tapiola.fi/asuntosijoitus

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.