Tapiolan ensimmäinen oma indeksilaina sijoittaa telekommunikaatio- ja energia-aloille

Tapiola Pankin ensimmäisen oman indeksilainan merkintäaika alkoi 29.4.2011. Indeksilaina Vahvat Sektorit 2016 on pääomaturvattu tuote, jonka tuotto määräytyy eurooppalaisen telekommunikaatio- sekä öljy- ja kaasutoimialojen tuoton perusteella viiden vuoden laina-aikana. Indeksilainan tuoton määräävät sijoituskohteet on valittu Tapiola Pankin sijoitusnäkemystä hyödyntäen. Tapiola uskoo niiden tarjoavan mahdollisuuden hyvään tuottoon toimialojen vahvan hinnoitteluvoiman johdosta.

5.5.2011 LEHDISTÖTIEDOTE

”Olemme valinneet indeksilainaan kaksi eurooppalaista toimialaa, joihin kuuluvilla yhtiöillä on näkemyksemme mukaan hyvä hinnoitteluvoima. Indeksilainaan valitsemillamme eurooppalaisella telekommunikaatio- sekä öljy- ja kaasutoimialoilla myös kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä vakaat”, kertoo Tapiola Pankin sijoitustutkimuksen pääanalyytikko Kim Gorschelnik. Tapiola Pankin sijoitustutkimus on valinnut indeksilainan tuoton määrittävät sektori-indeksiosuusrahastot.

Gorschelnikin mukaan Telecom-ETF:ään kuuluvat yhtiöt ovat suuria eurooppalaisia teleoperaattoreita. ”Näille yhtiöille on tunnusomaista vahva markkina-asema omalla toiminta-alueellaan, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan sekä hyvän hinnoitteluaseman. Uusien palveluiden ja jatkuvasti kasvavan dataliikenteen myötä myös kasvunäkymät ovat vakaat. ”

Oil & Gas-ETF:n tuottoa tukee energian positiiviset kysyntänäkymät. ”Kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, talouden kasvu lisää energian kysyntää maailmanlaajuisesti. Samanaikaisesti talouden elpyminen kehittyneissä talouksissa tukee energian kysyntää ja sitä kautta myös hintoja”, Gorschelnik sanoo.

Tapiola Pankin ensimmäinen oma indeksilaina

Aikaisemmin Tapiola Pankki on tarjonnut indeksilainoja asiakkailleen yhteistyökumppaneiden kautta. Nyt Tapiola Pankki toimii ensimmäistä kertaa myös itse myymänsä lainan liikkeeseenlaskijana.

”Uutta tuotetta suunnitellessamme olemme ottaneet asiakkaidemme toiveita huomioon. Asiakkaamme pitivät erittäin hyvänä sitä, että liikkeeseenlaskija uudessa indeksilainassa on kotimainen, vakavarainen Tapiola Pankki. Tapiola Pankin hyvä vakavaraisuus yhdistettynä oman talomme sijoitusnäkemykseen ja –osaamiseen tekee tuotteesta houkuttelevan”, palvelupäällikkö Satu Norhomaa Tapiola Pankista kertoo.

Tapiola on systemaattisesti kasvattanut sijoituspalveluiden valikoimaansa ja viimeksi tämän vuoden puolella valikoima on täydentynyt omalla arvopaperivälityspalvelulla ja yksityishenkilöiden kokonaisvarallisuudenhoitopalvelulla, Tapiola Vauraalla.  ”Laajalla palveluvalikoimallaan Tapiola on täyden palvelun sijoitustalo”, Norhomaa sanoo.

Indeksilaina on joukkovelkakirjamuotoinen sijoitustuote, jonka tuotto-odotus on perinteistä joukkovelkakirjalainaa korkeampi. Pääomaturvatuissa indeksilainoissa yhdistyvät sekä houkuttelevat tuottomahdollisuudet että turvallisuus. Lainan eräpäivänä sijoittaja saa takaisin vähintään sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton. Tuotto perustuu ennalta sovitusti esimerkiksi tietyn indeksin, osakkeen, hyödykkeen tai korkojen kehitykseen sijoitusaikana. Lisäksi indeksilaina on likvidi sijoitus, sillä  sen voi myydä kesken viiden vuoden laina-ajan. Tapiola Pankki ylläpitää liikkeeseenlaskemilleen indeksilainoille jälkimarkkinat siten, että sijoittaja voi myydä sijoituksensa milloin tahansa laina-aikana Tapiolan kautta.

Merkintäaika jatkuu toukokuun loppuun

Indeksilaina Vahvat Sektorit 2016:ta merkintäaika alkoi 29.4.2011 ja se jatkuu 26.5.2011 saakka. Minimimerkintä on 1 000 euroa. 

Sijoittaja voi valita tuotteesta itselleen sopivimman sijoitussarjan. Sarja I on suunnattu varovaisemmille sijoittajille ja sarja II tuottohakuisemmille sijoittajille.

Laina-ajan päättyessä 13.6.2016 sijoittajalle maksetaan takaisin velkakirjan nimellispääoma ja mahdollinen tuotto. Tuottoa laskettaessa kahdella sektorilla on yhtä suuri painoarvo.

www.tapiola.fi/joukkolainat

Lisätiedot

Satu Norhomaa, palvelupäällikkö, Tapiola Pankki, puh. (09) 453 7007 ja 050 361 5771

Kim Gorschelnik, pääanalyytikko, Tapiola Pankki, sijoitustutkimus, puh. (09) 453 2905 ja 050 338 9734

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.