Tapiolan uudet sijoitustuotteet hakevat tuottoa kansainvälisistä muotitaloista ja osinkoyhtiöistä

 

LEHDISTÖTIEDOTE
20.1.2011

Tapiola Pankki hakee ennakkoluulottomasti sijoituskohteita uusille sijoitustalletus-tuotteille. Uusimman sijoitustalletuksen kohteena ovat kansainväliset muoti- ja merkkituotetalot Moët Hennessy – Louis Vuitton, Hennes & Mauritz ja Inditex. Myös Tapiolan Varainhoidon sijoitusrahastojen valikoima monipuolistuu. Uusi Tapiola Osinko -osakerahasto sijoittaa pääasiassa länsieurooppalaisiin yhtiöihin, jotka erottuvat markkinoilla hyvinä ja vakaina osingon maksajina. Molemmat tuotteet tarjoavat tallettajille ja sijoittajille mahdollisuuden päästä osalliseksi osakekurssien ja markkinoiden mahdollisesta noususta.

Tapiola Pankin Sijoitustalletus Muoti 1/2011 on myynnissä 17.1.-14.2.2011. Sijoitustalletus on takuukorkoinen, kaksivuotinen määräaikaistalletus, jonka vuotuinen takuukorko on 0,20 prosenttia. Lisäksi tallettaja saa mahdollisen 7-9 prosentin lisäkoron koko talletusajalta, jos kaikkien kolmen osakkeen arvot ovat vähintään lähtötasossaan lisäkoron määrittelypäivänä 7.2.2013. Jos 8 prosentin lisäkorko toteutuu, vuotuinen korko talletukselle on 4,1 prosenttia.

”Sijoitustalletus ei ole suora sijoitus kohdeyhtiöihin vaan se on talletus Tapiola Pankkiin, jonka kautta asiakas voi päästä osalliseksi osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä käytännössä ilman riskiä. Tallettajalle maksetaan vuosittain takuukorko ja talletuksen erääntyessä myös mahdollinen lisäkorko talletetun pääoman ohella”, Tapiola Pankin palvelupäällikkö Satu Norhomaa kertoo.

Sijoitustalletukset ovat kuuluneet Tapiola Pankin valikoimaan vuodesta 2009 lähtien. Sijoitustalletukset ovat olleet asiakkaiden keskuudessa suosittuja tuotteita myös taloudellisesti epävarmoina aikoina, sillä niissä yhdistyvät määräaikaistalletuksen turvallisuus ja mahdollisuus saada hyvä tuotto talletukselle, jos osakekurssit nousevat.

Sijoitustalletuksen vähimmäistalletus on 1000 euroa eikä talletusta voi purkaa ennen eräpäivää. Sijoitustalletus Muoti kuuluu Suomen talletussuojan piiriin, sillä Tapiola Pankki kuuluu suomalaiseen talletussuojarahastoon. Talletussuojarahasto turvaa tallettajien saatavat 100 000 euroon saakka.

Muotiyhtiöt hakevat kasvua kehittyviltä markkinoilta

Tapiola etsii sijoitustalletuksilleen monipuolisia, ennakkoluulottomia ja tallettajia kiinnostavia sijoituskohteita. Vuonna 2010 sijoitustalletusten kohteina olivat myrskykesän jälkeen metsäteollisuus ja loppuvuonna suomalaiset vientiyritykset. Vuoden 2011 ensimmäinen Sijoitustalletus Muoti sijoittaa muoti- ja merkkituotteita myyviin ja tuottaviin yrityksiin.

”Kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, erilaisten merkkituotteiden myynti on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Muotiyhtiöt näkevätkin suurimmat kasvumahdollisuutensa juuri kehittyvillä markkinoilla, joissa varakkaiden asiakkaiden määrä kasvaa voimakkaimmin. Esimerkiksi nimekkäitä merkkituotteita edustava Möet Hennessy – Louis Vuitton kasvatti myyntiään Aasiassa vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 20 prosenttia. Muoti 1/2011 on turvallinen sijoitus tunnettuihin tuotemerkkeihin, jotka hyötyvät kehittyvien markkina-alueiden vaurastumisesta”, Norhomaa kertoo.

Hyvät osingonmaksajayhtiöt Tapiola Osingon sijoituskohteina

Tapiola Osingon aloituspäivä on 19.1.2011, ja rahaston voi merkitä ilman merkintäpalkkiota 31.3.2011 asti. Osinko-rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti parhaisiin osinkoyhtiöihin. Suurin osa sijoituksista tehdään kuitenkin Länsi-Eurooppaan. Euroopassa paljon hyviä ja vakaita osingonmaksajia ja lisäksi osingot ovat pääosin euromääräisiä. Tapiola Osinko sopii sijoittajille, jotka hakevat sijoitussalkulleen pitkäjänteistä ja tasaista tuottoa.

”Käteisosingot ovat yhtiön läpinäkyvin voitonjaon muoto, ja vakaat osingonmaksajat ovat tutkitusti tarjonneet erinomaisen tuoton sijoittajille. Vakaat osingonmaksajat alentavat myös salkun riskitasoa, sillä osinkoyhtiöiden kurssivaihtelut ovat yleensä yleistä osakemarkkinaa vähäisempiä. Esimerkkejä hyvistä osinkoyhtiöistä ovat tanskalainen teleoperaattori TDC, brittiläinen sähköverkkoyhtiö National Grid ja hollantilainen kiinteistöyhtiö Corio. Hyvät osinkoyhtiöt ovat yleensä maltillisesti arvostettuja. Niistä ei välttämättä saa huipputuottoa, mutta toisaalta ne ovat myös paremmin suojassa markkinahäiriöiltä”, kertoo Tapiola Varainhoidon salkunhoitaja Tommi Äikäs.

Tapiola Osinko on 10-vuotiaan Tapiola Varainhoidon uusin tuote

Tapiola Osinko on tänä vuonna 10 vuotta täyttävän Tapiola Varainhoidon uusin rahasto. Tapiola Varainhoidon hallinnoimat rahastot ovat menestyneet rahastoluokittajien arvioinneissa erinomaisesti ja ovat saaneet kansainvälisiä tunnustuksia vertailutasot ylittäneiden tuottojensa ansiosta. Myös uuden rahaston tavoitteena on Tapiolan sijoitusnäkemyksen mukaisesti tarjota yleistä osakemarkkinaa parempaa ja tasaisempaa kokonaistuottoa markkinatilanteesta riippumatta.

”Rahaston avulla saa erinomaisen hajautuksen maantieteellisesti ja eri toimialoille. Mukana on myös pienempiä yrityksiä. Rahasto ei normaalitilanteessa sijoita Suomen eikä Itä-Euroopan osakemarkkinoille, sillä haluamme välttää päällekkäisyyksiä Tapiolan maantieteellisten rahastojen kanssa. Tapiola Osingon sijoituskohteita ei valita indeksien perusteella, vaan Tapiolan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Osinkorahaston etu asiakkaan näkökulmasta on vakaus ja tasaisuus. Kokonaistuotosta suuri osa tulee osinkojen eikä kurssinousuodotusten muodossa, ja osingot kehittyvät yleensä tasaisemmin kuin osakekurssit tai yhtiöiden tulokset”, Äikäs sanoo.

Lue lisää Tapiolan sijoitusnäkemyksestä ja siitä, millainen osinkokevät on tulossa: sijoitustalous.fi

Lisätietoja

Sijoitustalletuksesta:
Satu Norhomaa
palvelupäällikkö, Tapiola Pankki
050-361 5771

Tapiola Osinko -rahastosta:
Tom Liljeström
toimitusjohtaja, Tapiola Varainhoito
0400-440 929

tapiola.fi/sijoitustalletus

tapiola.fi/rahastot

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa