Tapiolan uusi säästötuote mahdollistaa sapattivapaan ja auttaa ikääntyviä työssäjaksamisessa

LEHDISTÖTIEDOTE
27.10.2011

Tapiola tuo marraskuun alussa markkinoille uudenlaisen säästöhenkivakuutuksen täydentämään ikääntyvien toimeentuloa. Omasäästö täydentää Tapiolan pitkäaikaissäästämisen valikoimaa. Säästäjä voi itse valita tavoiteiän, jonka jälkeen säästöjä voi vapaasti nostaa. Alimmillaan tavoiteikä voi olla 55 vuotta, eli säästöjä voi käyttää jo ennen eläkeikää. Säästöt mahdollistavat siten esimerkiksi työtahdin hidastamisen tai sapattivapaan pitämisen ja kannustavat jaksamaan työelämässä pidempään. Uusi tuote tarjoaa ratkaisun myös niille, jotka eivät ole kokeneet verotuettuja eläkesäästämisen vaihtoehtoja omikseen.

Maaliskuussa 2011 julkaistun Tapiola Pankin Arjen katsauksen mukaan töistä pidemmäksi aikaa pois jäämisestä ja itseen tai lähipiiriin panostamisesta haaveilee viidennes kyselyyn vastanneista. Yhtä moni haaveilee pidemmästä sapatista ulkomailla.

”Omasäästön turvin on mahdollista toteuttaa näitä haaveita. Voi esimerkiksi jäädä 55-vuotiaana sapattivapaalle keräämään voimia ja näin jaksaa työelämässä pidempään. Tai viimeisiksi työvuosikseen voi jäädä osa-aikatyöläiseksi ja hakea keveämpää arkea. Työelämässä jaksamisen tukeminen on Tapiolalle tärkeää”, toteaa toimitusjohtaja Minna Kohmo Henki-Tapiolasta.

”Usein pelkkä tietoisuus jouston mahdollisuudesta riittää varaventtiiliksi, jonka turvin jaksaa pidempään. Jos helpotus työarkeen ei ole tarpeen, voi Omasäästöt nostaa vasta eläkeajalla”, muistuttaa Kohmo. Eläkepäivillä Omasäästön turvin voi hankkia arkea helpottavia palveluita tai pitää säästöjä vararahastona pahan päivän varalle. 

Uusi tuote täydentää verotuettua eläkesäästämistä ja muuta pitkäaikaissäästämistä

Omasäästö on säästöhenkivakuutus, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen erityisesti eläkeajan toimeentuloa varten. Uusi tuote sijoittuu perinteisten verotuettujen eläkesäästämisen ratkaisujen ja muun pitkäaikaissäästämisen, kuten sijoitusrahastojen, välimaastoon. Tuote tarjoaa tavoitteellisen tavan säästää, ja jos säästäjä sitoutuu tavoiteikään saakka, hän saa palkinnoksi asiakasetuohjelman mukaisen lisäsäästön. Sijoituskohteiksi voi valita takuutuottoisen vakuutussäästön, Tapiola Varainhoidon hoitaman rahastosalkun tai näiden yhdistelmän.

Asiakas päättää itse tavoiteikänsä säästöjen nostamiseen, mutta varat ovat tarvittaessa nostettavissa ennen tavoiteiän täyttymistä. Vastaavasti maksuja ei voi vähentää verotuksessa, kuten eläkevakuutuksessa tai PS-sopimuksessa.
 
”Etenkin nuorempi asiakaskunta saattaa ajatella, että eläkepäivät koittavat heille korkeammassa iässä kuin tällä hetkellä sovellettava lakisääteinen eläkeikä. Tämän vuoksi uudenlaisten ratkaisujen tarve on kasvanut. Eläkevakuutus ja PS-sopimus tuovat säännöllistä lisätulovirtaa eläkeaikana ja ne maksetaan työeläkkeen lisäksi. Myös näille ratkaisuille on tarve olemassa. Vaikka eläkeikää nostettaisiinkin, eläkepäivät koittavat aikanaan ja taloudellinen varautuminen niihin on tarpeen”, Minna Kohmo muistuttaa.

Omasäästön myynti alkaa 1.11.2011.

Lisätiedot:

Minna Kohmo
toimitusjohtaja, Henki-Tapiola
050 5566 507

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa